Saltar al contenido principal
Població estrangera desocupada segons branques d'activitat i sexe Catalunya. 2011
Homes Dones Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 6.498 2.329 8.827
Indústries extractives 590 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 674
Indústries manufactureres 15.056 8.174 23.230
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 906 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.040
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 505 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 693
Construcció 44.923 2.517 47.440
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 10.236 11.749 21.984
Transport i emmagatzematge 6.025 1.898 7.923
Hostaleria 15.859 19.583 35.442
Informació i comunicacions 1.902 1.537 3.439
Activitats financeres i d'assegurances 806 1.129 1.934
Activitats immobiliàries 324 665 989
Activitats professionals, científiques i tècniques 2.351 2.685 5.036
Activitats administratives i serveis auxiliars 4.062 6.363 10.424
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 2.681 1.920 4.601
Educació 1.426 2.574 4.001
Activitats sanitàries i de serveis socials 1.803 5.947 7.750
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.891 1.176 3.067
Altres serveis 3.102 4.985 8.087
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 1.267 11.851 13.118
Organismes extraterritorials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 122.366 87.664 210.030
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geográfico: Cataluña

Selección por nivel geográfico