Saltar al contenido principal

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat Alt Empordà. 2001
Espanyola Resta Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del N. i cent. Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total estrangera Total
Agricultura i ramaderia 1.880 42 17 224 2 20 11 316 2.196
Pesca 387 5 3 32 0 0 0 40 427
Indústries extractives 24 0 0 1 0 1 0 2 26
Indústries manufactureres 4.935 116 30 180 12 46 5 389 5.324
Electricitat gas i aigua 243 2 1 3 0 2 0 8 251
Construcció 5.731 130 40 434 12 58 11 685 6.416
Comerç i reparació 8.428 196 28 194 12 98 6 534 8.962
Hostaleria 3.710 207 44 284 30 135 14 714 4.424
Transport i comunicacions 2.267 86 9 36 2 11 1 145 2.412
Mediació financera 891 11 4 3 0 1 1 20 911
Immob.,lloguers i serveis empr. 2.483 107 22 46 10 33 2 220 2.703
Adm.pública defensa i SS 2.679 21 2 28 2 10 0 63 2.742
Educació 1.863 39 7 6 3 9 3 67 1.930
Sanitat i serveis socials 1.709 40 3 13 4 12 2 74 1.783
Altres serveis 1.379 51 12 65 5 16 2 151 1.530
Personal domèstic 557 14 6 31 3 43 1 98 655
Organismes extraterrit. 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 39.169 1.067 228 1.580 97 495 59 3.526 42.695
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geográfico: Alt Empordà

Opciones