Saltar al contenido principal

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat Canovelles. 2001
Espanyola Resta Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del N. i cent. Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total estrangera Total
Agricultura i ramaderia 37 0 0 7 0 2 1 10 47
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres 2.464 3 5 86 2 28 2 126 2.590
Electricitat gas i aigua 37 0 0 2 0 0 0 2 39
Construcció 737 4 7 55 0 7 3 76 813
Comerç i reparació 687 0 3 12 1 8 0 24 711
Hostaleria 204 0 1 14 0 21 6 42 246
Transport i comunicacions 311 2 2 4 0 0 0 8 319
Mediació financera 75 0 0 1 0 0 0 1 76
Immob.,lloguers i serveis empr. 292 0 1 6 0 6 0 13 305
Adm.pública defensa i SS 186 0 1 3 0 0 1 5 191
Educació 137 1 0 0 0 0 0 1 138
Sanitat i serveis socials 149 0 0 8 0 2 0 10 159
Altres serveis 138 0 0 0 0 1 0 1 139
Personal domèstic 85 0 1 5 1 11 0 18 103
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5.539 10 21 203 4 86 13 337 5.876
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Canovelles

Opciones