Saltar al contenido principal

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat Cornellà de Llobregat. 2001
Espanyola Resta Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del N. i cent. Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total estrangera Total
Agricultura i ramaderia 106 1 1 23 0 10 0 35 141
Pesca 5 0 0 1 0 0 0 1 6
Indústries extractives 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Indústries manufactureres 9.513 22 8 105 8 138 16 297 9.810
Electricitat gas i aigua 276 0 0 2 0 9 0 11 287
Construcció 3.293 18 12 282 5 209 7 533 3.826
Comerç i reparació 5.473 11 6 70 10 128 6 231 5.704
Hostaleria 1.391 6 8 41 10 119 17 201 1.592
Transport i comunicacions 2.905 7 2 32 3 69 2 115 3.020
Mediació financera 707 1 1 1 0 8 0 11 718
Immob.,lloguers i serveis empr. 3.264 15 8 25 8 116 5 177 3.441
Adm.pública defensa i SS 1.362 1 0 11 1 16 0 29 1.391
Educació 1.437 10 0 6 6 19 1 42 1.479
Sanitat i serveis socials 1.828 2 1 10 6 51 1 71 1.899
Altres serveis 991 1 0 4 0 24 3 32 1.023
Personal domèstic 666 3 10 15 16 233 4 281 947
Organismes extraterrit. 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 33.225 98 57 628 73 1.149 62 2.067 35.292
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Cornellà de Llobregat

Opciones