Saltar al contenido principal

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat Garriga, la. 2001
Espanyola Resta Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del N. i cent. Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total estrangera Total
Agricultura i ramaderia 54 0 0 5 0 0 0 5 59
Pesca 1 0 0 1 0 0 0 1 2
Indústries extractives 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Indústries manufactureres 1.552 7 1 38 0 3 0 49 1.601
Electricitat gas i aigua 47 0 0 0 0 0 0 0 47
Construcció 381 0 0 28 1 2 0 31 412
Comerç i reparació 827 13 0 7 0 6 0 26 853
Hostaleria 229 2 0 12 3 7 0 24 253
Transport i comunicacions 309 2 0 1 0 3 1 7 316
Mediació financera 172 0 0 1 0 0 0 1 173
Immob.,lloguers i serveis empr. 423 8 0 1 2 0 0 11 434
Adm.pública defensa i SS 236 0 0 2 0 1 0 3 239
Educació 396 0 0 4 2 2 0 8 404
Sanitat i serveis socials 314 1 1 5 0 0 0 7 321
Altres serveis 174 0 0 1 2 0 0 3 177
Personal domèstic 76 0 0 11 3 5 2 21 97
Organismes extraterrit. 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 5.195 33 2 117 13 29 3 197 5.392
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Garriga, la

Opciones