Saltar al contenido principal

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat Torredembarra. 2001
Espanyola Resta Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del N. i cent. Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total estrangera Total
Agricultura i ramaderia 82 5 1 4 1 4 0 15 97
Pesca 22 0 0 1 0 0 0 1 23
Indústries extractives 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Indústries manufactureres 629 6 0 8 1 7 0 22 651
Electricitat gas i aigua 42 0 1 1 0 0 0 2 44
Construcció 765 8 3 64 2 28 0 105 870
Comerç i reparació 883 6 3 22 1 10 0 42 925
Hostaleria 383 14 7 20 1 22 3 67 450
Transport i comunicacions 324 6 1 8 0 7 0 22 346
Mediació financera 142 0 0 0 0 1 0 1 143
Immob.,lloguers i serveis empr. 319 4 2 4 0 3 0 13 332
Adm.pública defensa i SS 310 1 1 2 1 2 0 7 317
Educació 236 5 0 0 0 3 1 9 245
Sanitat i serveis socials 211 1 0 0 1 1 0 3 214
Altres serveis 177 2 0 0 0 1 1 4 181
Personal domèstic 53 1 0 3 2 10 0 16 69
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4.580 59 19 137 10 99 5 329 4.909
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Torredembarra

Opciones