Saltar al contenido principal

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats

Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats Catalunya. 2011
Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 48.470 5.276 654 6.138 .. 1.783 440 62.954
Indústries extractives 4.139 371 .. .. .. 172 .. 5.090
Indústries manufactureres 431.762 18.430 2.743 10.482 2.429 12.699 2.477 481.023
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 19.325 737 .. .. .. 469 .. 21.017
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 18.219 207 .. 635 .. 728 .. 19.981
Construcció 177.403 9.311 2.535 9.361 1.309 12.528 1.817 214.264
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 388.787 15.757 2.032 6.830 2.917 17.608 6.228 440.159
Transport i emmagazematge 137.169 8.234 515 1.865 832 5.483 590 154.689
Hostaleria 133.937 13.614 1.551 7.114 5.015 22.458 8.475 192.164
Informació i comunicacions 95.033 7.042 306 894 1.273 4.304 933 109.785
Activitats financeres i d'assegurances 84.155 2.028 102 .. 202 1.123 423 88.265
Activitats immobiliàries 18.537 700 314 .. .. 423 .. 20.376
Activitats professionals, cinetífiques i tècniques 162.094 10.306 635 580 2.191 5.222 845 181.873
Activitats administratives i serveis auxiliars 97.693 4.882 955 2.334 1.953 9.549 644 118.011
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 170.050 1.885 .. 899 564 2.538 257 176.409
Educació 227.034 8.975 681 779 2.409 3.809 708 244.395
Activitats sanitàries i de serveis socials 229.813 5.258 838 2.247 2.841 15.024 1.572 257.592
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 50.543 2.591 345 578 474 2.897 .. 57.613
Altres serveis 101.535 4.520 615 2.434 1.329 7.680 1.871 119.984
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 30.110 3.425 1.587 2.573 4.098 20.851 1.813 64.457
Organismes extraterritorials 3.054 353 .. .. .. .. .. 3.817
Total 2.628.864 123.901 16.754 56.656 30.435 147.683 29.625 3.033.916
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones