Saltar al contenido principal

Desocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població 16 anys i més

Desocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població 16 anys i més Alt Empordà. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 4 3 4 7 3 1 1 2 7 8 0 40
dones 2 5 9 3 1 2 1 1 4 2 0 30
total 6 8 13 10 4 3 2 3 11 10 0 70
Pesca
homes 0 4 3 1 2 2 0 3 1 1 0 17
dones 3 1 2 3 2 1 1 0 0 0 0 13
total 3 5 5 4 4 3 1 3 1 1 0 30
Extracció gas i petroli
homes 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
dones 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
total 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
Electricitat gas i aigua
homes 0 3 1 0 4 0 1 0 1 0 0 10
dones 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 5
total 1 3 2 0 4 0 3 0 2 0 0 15
Ext i trans. minerals
homes 1 1 2 1 2 0 1 0 9 1 0 18
dones 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4
total 2 1 3 1 4 0 1 0 9 1 0 22
Indústria química
homes 2 8 8 4 2 3 2 1 5 3 0 38
dones 1 7 1 1 2 1 0 0 0 0 0 13
total 3 15 9 5 4 4 2 1 5 3 0 51
Cont maquin mat. elèctric
homes 6 19 22 8 1 7 3 11 8 8 0 93
dones 2 14 16 7 12 4 4 3 2 1 0 65
total 8 33 38 15 13 11 7 14 10 9 0 158
Material transport
homes 5 1 1 3 1 0 0 1 1 4 0 17
dones 1 6 2 5 3 0 0 0 0 1 0 18
total 6 7 3 8 4 0 0 1 1 5 0 35
Alimentació begudes
homes 9 16 9 2 5 5 4 3 3 8 0 64
dones 11 32 22 18 12 6 4 3 3 2 0 113
total 20 48 31 20 17 11 8 6 6 10 0 177
Textil, cuir confecció
homes 0 5 3 4 1 1 4 5 15 6 0 44
dones 1 7 13 17 7 9 8 13 3 3 0 81
total 1 12 16 21 8 10 12 18 18 9 0 125
Suro i fusta
homes 4 5 5 4 0 2 2 1 2 4 0 29
dones 0 4 5 3 0 0 0 0 1 0 0 13
total 4 9 10 7 0 2 2 1 3 4 0 42
Paper i arts gràfiques
homes 1 1 4 4 0 1 0 3 0 1 0 15
dones 2 2 2 3 1 1 3 0 0 1 0 15
total 3 3 6 7 1 2 3 3 0 2 0 30
Plàstics indu. manufact.
homes 0 1 0 1 1 0 2 3 0 1 0 9
dones 4 8 6 8 5 0 2 2 1 2 0 38
total 4 9 6 9 6 0 4 5 1 3 0 47
Construcció
homes 26 85 80 61 48 37 42 38 44 31 0 492
dones 14 10 16 9 12 2 3 1 2 1 0 70
total 40 95 96 70 60 39 45 39 46 32 0 562
Comerç i reparació
homes 13 32 29 14 11 10 13 11 10 16 0 159
dones 60 130 128 79 40 19 19 4 7 6 0 492
total 73 162 157 93 51 29 32 15 17 22 0 651
Hostaleria i restauració
homes 14 33 50 38 34 26 15 10 15 11 0 246
dones 30 83 89 67 45 30 21 14 12 8 0 399
total 44 116 139 105 79 56 36 24 27 19 0 645
Transports i act.annexes
homes 2 16 10 6 6 7 4 2 10 13 0 76
dones 1 15 6 12 9 3 1 2 0 1 0 50
total 3 31 16 18 15 10 5 4 10 14 0 126
Comunicacions
homes 1 2 1 4 1 2 0 0 0 1 0 12
dones 1 4 7 2 0 1 1 0 0 0 0 16
total 2 6 8 6 1 3 1 0 0 1 0 28
Assegurances i financeres
homes 0 5 2 4 2 3 1 1 4 1 0 23
dones 0 16 13 13 6 4 2 2 0 0 0 56
total 0 21 15 17 8 7 3 3 4 1 0 79
Servei empr. lloguers
homes 7 8 7 4 5 2 2 2 2 2 0 41
dones 4 13 16 11 4 3 1 0 0 1 0 53
total 11 21 23 15 9 5 3 2 2 3 0 94
Adm. pública defensa i SS
homes 4 12 10 8 1 2 3 1 4 5 0 50
dones 7 9 8 16 7 3 2 0 0 1 0 53
total 11 21 18 24 8 5 5 1 4 6 0 103
Educació i investigació
homes 2 4 8 5 3 3 2 1 0 2 0 30
dones 4 10 16 13 7 1 2 3 2 0 0 58
total 6 14 24 18 10 4 4 4 2 2 0 88
Sanitat i assis. social
homes 0 1 2 2 2 3 0 0 5 0 0 15
dones 3 4 5 14 4 3 1 2 1 1 0 38
total 3 5 7 16 6 6 1 2 6 1 0 53
Altres serveis
homes 3 3 4 0 3 0 2 1 1 1 0 18
dones 7 32 19 23 11 15 8 4 13 7 0 139
total 10 35 23 23 14 15 10 5 14 8 0 157
Total
homes 104 270 265 185 138 117 104 100 147 130 0 1.560
dones 160 416 403 327 192 108 86 54 52 38 0 1.836
total 264 686 668 512 330 225 190 154 199 168 0 3.396
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geográfico: Alt Empordà

Selección por nivel geográfico
Búsqueda por nombre