Saltar al contenido principal

Població per decil de renda per unitat de consum per edat

Població per decil de renda per unitat de consum per edat Catalunya. 2021
Total
menys de 16 anys de 16 a 39 anys de 40 a 64 anys 65 anys o més total
Decil 1 16,6 11,3 9,4 4,7 10,2
Decil 2 12,7 8,9 8,3 11,6 9,8
Decil 3 11,4 11,2 9,1 8,8 10,0
Decil 4 10,8 10,2 9,2 10,6 10,0
Decil 5 9,0 10,9 9,6 10,4 10,0
Decil 6 9,2 10,0 11,2 9,6 10,2
Decil 7 8,1 10,6 10,3 10,0 10,0
Decil 8 6,5 11,1 9,4 11,8 9,8
Decil 9 5,3 8,6 11,9 12,3 10,0
Decil 10 10,5 7,3 11,6 10,2 10,0
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat.
Nota: La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'enquesta.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.

Tablas disponibles [+]