Saltar al contenido principal

Població per decil de renda per unitat de consum per relació amb l'activitat (16 anys o més)

Població per decil de renda per unitat de consum per relació amb l'activitat (16 anys o més)
Cataluña
2023
Població per decil de renda per unitat de consum per relació amb l'activitat (16 anys o més) Catalunya. 2023
Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10
Ocupats 5,3 7,2 9,5 10,4 10,4 10,2 12,0 11,4 11,5 12,1
Aturats 26,2 13,6 8,9 9,7 9,5 10,0 7,6 5,2 4,5 4,9
Jubilats 4,4 9,6 8,4 8,8 10,0 11,2 9,3 12,3 14,1 11,7
Altres inactius 16,1 14,6 13,3 9,5 8,2 7,8 8,9 7,6 7,5 6,5
No hi consta z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Total 8,7 9,5 10,0 9,9 9,8 9,9 10,6 10,4 10,7 10,4
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat.
Nota: La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'enquesta.
(z) Dada no procedent.

Tablas disponibles [+]