Saltar al contenido principal

Població per decil de renda per unitat de consum per relació amb l'activitat (16 anys o més)

Població per decil de renda per unitat de consum per relació amb l'activitat (16 anys o més) Catalunya. 2021
Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10
Ocupats 6,3 6,1 8,4 10,3 11,3 11,3 11,8 11,2 11,6 11,7
Aturats 22,4 19,3 15,6 10,0 8,0 4,8 5,7 7,1 4,2 3,0
Jubilats 2,6 9,2 8,1 8,6 9,6 10,2 10,3 13,6 14,7 13,1
Altres inactius 17,1 13,5 12,6 10,0 8,6 10,7 7,9 7,0 8,0 4,7
No hi consta z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Total 9,0 9,2 9,8 9,9 10,2 10,4 10,3 10,5 10,9 9,9
Unitats: Percentatge.
Nota: La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'enquesta.
(z) Dada no procedent.

Tablas disponibles [+]