Saltar al contenido principal

Població per decil de renda per unitat de consum per composició de la llar

Població per decil de renda per unitat de consum per composició de la llar
Cataluña
2023
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.

Població per decil de renda per unitat de consum per composició de la llar Catalunya. 2023
Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10
Llars unipersonals 13,4 14,3 10,9 11,6 9,4 6,4 8,9 9,3 7,5 8,4
Llars sense fills dependents 4,6 6,7 7,4 8,6 9,4 11,6 12,4 12,1 14,2 13,0
Llars amb fills dependents 13,3 11,5 11,7 10,8 10,6 9,1 8,5 8,7 7,6 8,2
No hi consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,0 0,0 0,0
Total 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat.
Notes:
- El fill dependent és la persona menor de 18 anys o entre 18 i 24 anys que viu almenys amb un dels pares i que és econòmicament inactiva.
- La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'enquesta.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Tablas disponibles [+]