Saltar al contenido principal
Població per decil de renda per unitat de consum per composició de la llar Catalunya. 2018
Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10
Llars unipersonals 8,5 16,1 13,8 13,0 9,6 4,3 9,9 8,4 9,9 6,6
Llars sense fills dependents* 5,0 8,5 9,8 12,3 9,4 12,3 9,4 10,8 10,8 11,9
Llars amb fills dependents* 14,1 10,0 9,5 7,6 10,5 9,2 11,3 9,1 9,4 9,3
No consta .. .. .. .. .. .. z z z z
Total 10,0 10,0 10,1 10,0 9,9 10,0 10,4 9,6 10,0 10,0
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat.
Nota: La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'enquesta.
*Fill dependent: es consideren fills dependents la població menor de 18 anys i la població entre 18 i 24 anys que viuen almenys amb un dels pares i que són econòmicament inactius.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.

Taules disponibles [+]