Saltar al contenido principal

Taxa i població en risc de pobresa per composició de la llar

Taxa i població en risc de pobresa per composició de la llar
Cataluña
2023
Taxa i població en risc de pobresa per composició de la llar Catalunya. 2023
Milers Taxa
Sense fills dependents 486,2 13,1
Unipersonal 210,3 24,8
Dos adults sense fills dependents 202,7 11,6
Altres llars sense fills dependents 73,2 6,5
Amb fills dependents 888,5 22,7
Un adult amb un o més fills dependents 114,8 33,0
Dos adults amb un o més fills dependents 619,2 22,4
Altres llars amb fills dependents 154,6 19,2
No hi consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 1.380,7 18,0
Font: Idescat.
Nota: El fill dependent és la persona menor de 18 anys o entre 18 i 24 anys que viu almenys amb un dels pares i que és econòmicament inactiva.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.