Saltar al contenido principal
Indicadors de renda amb i sense lloguer imputat
Cataluña
2023
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.

Indicadors de renda amb i sense lloguer imputat Catalunya. 2023
Amb lloguer imputat Sense lloguer imputat
Renda mitjana neta anual per llar 44.113,2 38.887,7
Renda mitjana neta anual per persona 17.956,7 15.829,6
Renda mitjana neta anual per unitat de consum i per grups d'edat
De 0 a 17 anys 22.362,7 20.387,4
De 18 a 64 anys 26.401,6 23.755,9
De 65 anys o més 29.070,0 24.330,1
Total 26.198,8 23.269,5
Renda mediana neta anual per llar 38.545,7 33.196,1
Renda mediana neta anual per persona 15.974,2 13.953,0
Renda mediana per unitat de consum i per grups d'edat
De 0 a 17 anys 19.750,8 17.973,6
De 18 a 64 anys 23.999,4 21.456,4
De 65 anys o més 26.397,2 21.843,5
Total 23.781,5 20.940,3
Decils dels ingressos per unitat de consum
Decil 1 11.185,5 9.289,1
Decil 2 15.508,9 13.315,6
Decil 3 18.484,3 15.692,7
Decil 4 20.912,0 18.265,5
Decil 5 23.781,5 20.940,3
Decil 6 26.542,1 23.763,9
Decil 7 30.436,6 26.958,1
Decil 8 35.425,5 31.704,3
Decil 9 43.610,6 39.389,5
Indicadors de distribució personal de la renda. Percentatge
Índex de Gini 28,2 29,9
S80/S20 4,3 5,0
Unitats: Euros.
Font: Idescat.
Nota: La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'enquesta.

Tablas disponibles [+]