Saltar al contenido principal
Renda mitjana neta anual per llar amb i sense lloguer imputat
Cataluña
2017
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.

Renda mitjana neta anual per llar amb i sense lloguer imputat Catalunya. 2017
Amb lloguer imputat Sense lloguer imputat
Metropolità 37.420,3 32.861,9
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 38.893,0 34.135,9
Barcelona 39.542,2 35.146,4
AMB sense Barcelona 38.241,8 33.122,2
Metropolità sense AMB 34.122,1 30.008,5
Comarques Gironines 32.126,6 28.163,0
Camp de Tarragona 32.824,1 28.405,3
Terres de l'Ebre 24.628,6 21.525,0
Ponent 32.479,6 28.875,1
Comarques Centrals 29.509,3 25.793,6
Alt Pirineu i Aran 24.941,5 21.248,4
Penedès 36.102,3 32.056,2
Catalunya 35.782,0 31.410,8
Unitats: Euros.
Font: Idescat.
Nota: La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'enquesta.

Tablas disponibles [+]