Saltar al contenido principal

Les dades electorals procedeixen de la informació facilitada pel Departament de Governació i Relacions Institucionals.

S'ofereix informació territorial per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Des de la convocatòria d'eleccions legislatives de l'any 1987 s'ofereix també la informació electoral per seccions censals que es facilita a l'usuari sota comanda específica.

Les dades electorals que es publiquen no inclouen les dades dels residents absents (CERA) i dels vots per correu que estan en un fitxer únic per circumscripció electoral. Això fa que els totals no coincideixin exactament amb els resultats oficials. Aquests resultats oficials es poden consultar a l'Anuari estadístic de Catalunya.

La informació es presenta en dues taules: una primera de dades generals que informa del nombre d'electors, votants, vots i percentatge de participació i abstenció i una segona de vots a partits on les diferents candidatures apareixen en ordre decreixent al nombre de vots obtinguts en les eleccions de l'any base de càrrega inicial (s'inclouen només aquells partits o coalicions que van obtenir representació). Per tal de poder oferir sèries estadístiques, les sigles utilitzades són les més homogènies en el temps. La resta s'ha reunit sota l'epígraf "Altres".

La relació de sigles i noms que apareixen a les taules és la següent:

 • C's: Ciutadans - Partit de la Ciutadania
 • CiU: Convergència i Unió
 • ERC: Esquerra Republicana de Catalunya
 • IC: Iniciativa per Catalunya
 • Podem
 • PP: Partit Popular
 • PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya
 • Altres candidatures: Aquest epígraf correspon a la suma dels vots obtinguts per la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors que no van obtenir representació.

La normativa electoral vigent a Espanya té com a criteri l'aplicació del sistema de representació proporcional amb candidatures completes, tancades o blocades. El nombre de diputats del Parlament Europeu que s'elegeix a Espanya es fixa en funció del que estableix en aquesta matèria l'ordenament jurídic europeu.

1. Definicions

Elector

Persona que reuneix els requisits legals per exercir el dret de sufragi.

Votant

Persona que exerceix realment i efectivament el dret de vot.

Vots a candidatures

Vots emesos vàlidament per a qualsevol de les candidatures proclamades.

Vots blancs

Vots emesos per les persones que, havent exercit el dret de vot, no s'han pronunciat per cap de les opcions que se li presentaven en la consulta. També es considera vot blanc aquell que es faci a favor d'alguna candidatura que ha estat legalment retirada de la circumscripció.

Vots nuls

Vots emesos en paperetes no oficials que vagin sense sobres o continguin més d'una papereta o que a l'imprès hi hagi qualsevol esmena, modificació o no s'ajusti a les normes electorals establertes.

Participació

Nombre d'electors que realment exerceixen el dret de vot. S'expressa en el percentatge del nombre de votants (inclosos els vots en blanc i els nuls) respecte al nombre total d'electors.

Abstenció

Nombre d'electors que no exerceixen el dret de vot en unes eleccions. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el total d'electors.

Circumscripcions electorals

Conjunt d'electors, agrupats en una base territorial, a partir del vot dels quals es procedeix a la distribució d'escons. En les eleccions al Parlament Europeu la circumscripció és tot Espanya. L'òrgan oficial que regula el funcionament electoral és la junta electoral.

2. Candidatures amb representació

A continuació es llisten les candidatures i coalicions que han obtingut representació en les diferents convocatòries electorals al Parlament Europeu, des de l'any 1999

 • 25 de maig del 2014
  • Esquerra Republicana - L'Esquerra pel Dret a Decidir (EPDD)
  • Convergència i Unió - Coalició per Europa (CIU)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
  • Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa: L'Esquerra Plural (ICV-EUiA)
  • Partit Popular (PP)
  • Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C's)
  • Podem
 • 7 de juny del 2009
  • Convergència i Unió-Coalició per Europa (CiU)
  • Esquerra Republicana de Catalunya - (Europa dels Pobles - Verds) (Esquerra) (ERC-EdP-V)
  • Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
  • Partit Popular (PP)
 • 13 de juny del 2004
  • Convergència i Unió - Galeusca Pobles d'Europa (CiU)
  • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
  • Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE (PSC-PSOE)
  • Partit Popular (PP)
 • 13 de juny del 1999
  • Convergència i Unió (CiU)
  • Esquerra Republicana de Catalunya - Els Verds (ERC-EV)
  • Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE (PSC-PSOE)
  • Partit Popular (PP)