Saltar al contenido principal

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per sexe

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per sexe. Ensenyaments no universitaris Carme. Curs 2017-2018
Homes Dones Total
Residents que estudien al municipi 25 29 54
No residents que estudien al municipi 7 7 14
No consta residència i estudien al municipi 0 0 0
Residents que estudien a fora del municipi 46 38 84
Llocs d'estudi localitzats (1) 32 36 68
Alumnes residents (2) 71 67 138
Unitats: Alumnes.
Font:
Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Ensenyament.
Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Ensenyament.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien al municipi + No residents que estudien al municipi + No consta residència i estudien al municipi.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien al municipi + Residents que estudien a fora del municipi.

Ámbito geografico: Carme

Opciones
Búsqueda por nombre