Saltar al contenido principal

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per edat

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per edat. Ensenyaments no universitaris Carme. Curs 2017-2018
De 3 a 5 anys De 6 a 11 anys De 12 a 15 anys De 16 a 17 anys De 18 anys i més Total
Residents que estudien al municipi 15 39 0 0 0 54
No residents que estudien al municipi 3 11 0 0 0 14
No consta residència i estudien al municipi 0 0 0 0 0 0
Residents que estudien a fora del municipi 7 18 34 22 3 84
Llocs d'estudi localitzats (1) 18 50 0 0 0 68
Alumnes residents (2) 22 57 34 22 3 138
Unitats: Alumnes.
Font:
Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Ensenyament.
Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Ensenyament.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien al municipi + No residents que estudien al municipi + No consta residència i estudien al municipi.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien al municipi + Residents que estudien a fora del municipi.

Ámbito geografico: Carme

Opciones
Búsqueda por nombre