Saltar al contenido principal

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per edat

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per edat. Ensenyaments no universitaris Catalunya. Curs 2017/2018
De 3 a 5 anys De 6 a 11 anys De 12 a 15 anys De 16 a 17 anys De 18 anys i més Total
Residents que estudien a Catalunya 214.227 477.064 300.887 122.470 104.225 1.218.873
Estudien al mateix municipi 196.051 433.206 251.800 86.256 48.424 1.015.737
Estudien a un altre municipi 18.176 43.858 49.087 36.214 55.801 203.136
No residents que estudien a Catalunya 19 44 102 162 986 1.313
No consta residència i estudien a Catalunya 220 2.136 1.805 507 491 5.159
Residents que estudien a fora de Catalunya .. .. .. .. .. ..
Llocs d'estudi localitzats (1) 214.466 479.244 302.794 123.139 105.702 1.225.345
Alumnes residents (2) 214.227 477.064 300.887 122.470 104.225 1.218.873
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Ensenyament.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien a Catalunya + No residents que estudien a Catalunya + No consta residència i estudien a Catalunya.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien a Catalunya
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones
Búsqueda por nombre