Saltar al contenido principal

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis. Ensenyaments no universitaris Catalunya. Curs 2019/2020
Educació infantil 2n cicle Educació primària Educació secundària obligatòria Batxillerat Cicles formatius de grau mitjà Cicles formatius de grau superior Total
Residents que estudien a Catalunya 213.245 478.250 329.860 94.025 62.185 63.125 1.240.690
Estudien al mateix municipi 194.995 433.075 276.825 70.365 28.935 24.605 1.028.805
Estudien a un altre municipi 18.250 45.175 53.035 23.655 33.250 38.520 211.885
No residents que estudien a Catalunya 15 70 115 85 375 695 1.345
No consta residència i estudien a Catalunya 95 1.640 1.705 330 105 240 4.110
Residents que estudien a fora de Catalunya .. .. .. .. .. .. ..
Llocs d'estudi localitzats (1) 213.350 479.960 331.680 94.435 62.660 64.060 1.246.145
Alumnes residents (2) 213.245 478.250 329.860 94.025 62.185 63.125 1.240.690
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Educació.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien a Catalunya + No residents que estudien a Catalunya + No consta residència i estudien a Catalunya.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien a Catalunya
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones
Búsqueda por nombre