Saltar al contenido principal

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis. Ensenyaments no universitaris Catalunya. Curs 2017/2018
Educació infantil 2n cicle Educació primària Educació secundària obligatòria Batxillerat Cicles formatius de grau mitjà Cicles formatius de grau superior Total
Residents que estudien a Catalunya 214.925 481.832 311.457 91.977 58.725 59.957 1.218.873
Estudien al mateix municipi 196.679 437.621 260.501 68.953 27.812 24.171 1.015.737
Estudien a un altre municipi 18.246 44.211 50.956 23.024 30.913 35.786 203.136
No residents que estudien a Catalunya 19 44 109 85 416 640 1.313
No consta residència i estudien a Catalunya 220 2.153 1.835 379 262 310 5.159
Residents que estudien a fora de Catalunya .. .. .. .. .. .. ..
Llocs d'estudi localitzats (1) 215.164 484.029 313.401 92.441 59.403 60.907 1.225.345
Alumnes residents (2) 214.925 481.832 311.457 91.977 58.725 59.957 1.218.873
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Ensenyament.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien a Catalunya + No residents que estudien a Catalunya + No consta residència i estudien a Catalunya.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien a Catalunya
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones
Búsqueda por nombre