Saltar al contenido principal

Resultados económicos

Resultats econòmics de les empreses culturals. Per dominis culturals Catalunya. 2021
Volum de negoci Consums i treballs fets per altres empreses Despeses en serveis exteriors Despeses personal
Patrimoni, arxius i biblioteques 99.961 12.582 43.652 47.292
Llibres i premsa 2.021.549 813.200 566.823 458.294
Arts visuals 708.634 168.446 123.180 139.102
Arts escèniques i musicals 440.108 142.024 165.214 138.669
Audiovisual i multimèdia 1.595.712 586.657 432.668 519.019
Arquitectura 765.095 176.984 233.704 130.729
Publicitat 2.244.547 752.476 615.294 688.207
Altres serveis relacionats amb la cultura 2.128.351 1.563.915 214.885 235.330
Activitats industrials relacionades amb la cultura 1.455.926 679.915 275.298 394.984
Total 11.459.883 4.896.199 2.670.719 2.751.626
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis i de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'INE.
Notes:
- L'any 2021 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2021 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
- A partir de l'any 2021, el domini Altres serveis relacionats amb la cultura inclou la classe 8552.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.