Saltar al contenido principal

Empresas y gasto en innovación

Empreses i despesa en activitats innovadores del sector TIC. Per activitats, percentatge d'empreses i despesa Catalunya. 2018
Despesa en activitats innovadores (milers d'euros) (1) % empreses amb despesa en activitats innovadores l'any de referència (2) % empreses amb innovacions de producte o de processos de negoci en el període (3) % empreses amb innovacions de producte en el període (3) % empreses amb innovacions de processos de negoci en el període (3)
TIC industrial 26.378,1 54,5 58,4 45,4 45,1
TIC de serveis 577.645,2 34,3 45,2 31,2 34,4
comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 92.109,9 7,0 48,4 36,8 17,4
edició de programes, processament de dades i reparació ordinadors 42.001,0 56,3 54,1 31,8 42,7
telecomunicacions 112.222,6 23,6 26,2 23,1 26,2
serveis de tecnologies de la informació 331.311,7 43,6 44,4 29,5 41,2
Total 604.023,4 35,5 46,0 32,0 35,1
Font:
Idescat, a partir de dades de l'Enquesta d'estructura salarial de l'INE.
Idescat, a partir de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Notes:
- Els percentatges d'empreses es refereixen a empreses amb seu social a Catalunya.
- L’any 2018 s’introdueixen canvis metodològics en l'Enquesta sobre innovació a les empreses que provoquen una ruptura en la sèrie temporal respecte dels resultats dels anys anteriors.
(1) Despesa en activitats innovadores feta a Catalunya en l'any de referència per les empreses que hi tenen activitat, independentment d'on s'ubiqui la seva seu social.
(2) Empreses amb seu social a Catalunya que tenen despesa en activitats innovadores en l'any de referència, independentment d'on es faci l'activitat innovadora.
(3) Empreses que han fet innovacions en l'any referència o en algun dels 2 anteriors.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.