Saltar al contenido principal
Població segons llengua inicial i estratificació territorial mostral Catalunya. 2018
Català Castellà Català i Castellà Aranès Àrab Altres llengües Altres combinacions de llengües No consta Total
Metropolità 993,0 2.486,5 122,4 .. 73,3 318,0 42,0 57,3 4.093,3
Barcelonès 445,4 1.170,8 56,6 .. 26,6 189,7 .. 31,3 1.938,6
Barcelona ciutat 373,2 787,7 46,7 .. .. 147,2 .. .. 1.406,7
Hospitalet de Llobregat 27,2 161,6 .. .. .. 21,2 .. .. 223,0
Barcelonès Nord 44,9 221,5 .. .. .. 21,3 .. .. 308,8
Baix Llobregat 126,1 450,4 25,2 .. .. 50,0 .. .. 679,8
Baix Llobregat I 77,1 202,8 14,9 .. .. 18,8 .. .. 326,8
Baix Llobregat II 49,0 247,6 .. .. .. 31,2 .. .. 353,0
Vallès Occidental 173,3 502,1 .. .. .. 35,2 .. .. 761,1
Vallès Oriental 109,6 188,8 .. .. .. 20,0 .. .. 341,5
Maresme 138,6 174,3 .. .. .. 23,2 .. .. 372,3
Comarques Gironines 278,5 217,9 18,8 .. 21,7 65,7 .. .. 614,0
Camp de Tarragona 153,6 201,0 .. .. 14,4 46,5 .. .. 432,4
Terres de l'Ebre 101,6 22,8 .. .. .. 18,3 .. .. 152,4
Ponent 144,5 85,6 .. .. 11,0 45,7 .. .. 301,5
Comarques Centrals 171,5 117,3 .. .. .. 24,9 .. .. 336,8
Alt Pirineu i Aran 30,8 20,1 2,0 1,8 .. 4,9 0,8 .. 61,7
Alt Pirineu 29,4 16,9 .. .. .. 3,6 .. .. 53,2
Aran 1,4 3,2 .. 1,8 .. 1,3 0,4 .. 8,5
Penedès 136,9 214,8 .. .. .. 20,7 .. .. 394,6
Catalunya 2.010,4 3.366,0 176,4 2,6 140,3 544,9 56,2 89,8 6.386,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.