Saltar al contenido principal
Població segons llengua d'identificació Catalunya. 2018
Llengües més freqüents Població %
Català 2.320,6 36,3
Castellà 2.978,9 46,6
Català i castellà 440,6 6,9
Aranès 2,1 0,0
Àrab 114,0 1,8
Romanès 57,8 0,9
Anglès 28,8 0,5
Portuguès 27,7 0,4
Francès 25,5 0,4
Berber Amazic 25,4 0,4
Rus 22,7 0,4
Xinès 20,2 0,3
Italià 19,8 0,3
Alemany 13,1 0,2
Gallec 13,0 0,2
Altres llengües 150,4 2,4
Altres combinacions de llengües 95,8 1,5
No consta 30,0 0,5
Total 6.386,6 100,0
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.