Saltar al contenido principal
Població segons llengua habitual i grups d'edat. %
Cataluña
2003
Població segons llengua habitual i grups d'edat. % Catalunya. 2003
Català Castellà Ambdues Altres situacions Total
De 15 a 29 anys 44,4 49,9 4,8 1,0 100,0
De 30 a 44 anys 47,7 44,3 6,5 1,4 100,0
De 45 a 64 anys 49,0 45,8 4,0 1,3 100,0
De 65 anys i més 62,1 34,1 3,0 0,8 100,0
Total 50,1 44,1 4,7 1,2 100,0
Unitats: Percentatges.
Font: Idescat i Secretaria de Política Lingüística del Departament de Vicepresidència. Enquesta d'usos lingüístics de la població 2003.