Saltar al contenido principal
Població segons llengua inicial i sexe. % Catalunya. 2018
Homes Dones Total
Català 31,4 31,5 31,5
Castellà 51,8 53,5 52,7
Ambdues 2,8 2,8 2,8
Aranès 0,0 0,0 0,0
Àrab 2,6 1,8 2,2
Altres llengües 8,9 8,2 8,5
Altres combinacions de llengües 0,6 1,2 0,9
No consta 1,8 1,0 1,4
Total 100,0 100,0 100,0
Unitats: Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones