Saltar al contenido principal
Població segons llengua habitual i grups d'edat. Dades enllaçades 2003-2008-2013 Catalunya.
Català Castellà Ambdues Àrab Altres llengües Altres combinacions de llengües No consta Total
2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013
De 15 a 29 anys 586,3 424,2 410,3 711,5 593,1 550,0 65,8 193,9 82,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 40,8 22,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 59,5 42,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 35,7 19,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.390,1 1.347,1 1.126,7
De 30 a 44 anys 701,0 618,0 576,4 732,5 845,4 977,9 100,8 239,5 139,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 56,1 29,7 37,3 84,0 93,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 50,5 36,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.578,0 1.892,2 1.863,6
De 45 a 64 anys 664,1 625,8 724,5 767,3 856,9 940,5 60,2 211,8 153,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18,0 22,8 32,1 20,0 60,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.525,5 1.748,7 1.925,2
De 65 anys i més 633,5 528,7 558,5 439,0 534,7 704,3 38,5 91,5 51,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15,8 15,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.125,9 1.174,6 1.338,4
Total 2.584,9 2.196,6 2.269,6 2.650,3 2.830,0 3.172,6 265,4 736,7 426,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 115,9 78,6 102,6 179,3 212,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 105,3 74,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20,1 5.619,5 6.162,5 6.253,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.