Saltar al contenido principal
Població segons llengua habitual i grups d'edat. %. Dades enllaçades 2003-2008-2013 Catalunya.
Català Castellà Ambdues Àrab Altres llengües Altres combinacions de llengües No consta Total
2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013
De 15 a 29 anys 42,2 31,5 36,4 51,2 44,0 48,8 4,7 14,4 7,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,0 2,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,4 3,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,6 1,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 100,0 100,0 100,0
De 30 a 44 anys 44,4 32,7 30,9 46,4 44,7 52,5 6,4 12,7 7,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,0 1,6 2,4 4,4 5,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,7 2,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 100,0 100,0 100,0
De 45 a 64 anys 43,5 35,8 37,6 50,3 49,0 48,9 3,9 12,1 8,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,0 1,2 2,1 1,1 3,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 100,0 100,0 100,0
De 65 anys i més 56,3 45,0 41,7 39,0 45,5 52,6 3,4 7,8 3,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,3 1,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 100,0 100,0 100,0
Total 46,0 35,6 36,3 47,2 45,9 50,7 4,7 12,0 6,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,9 1,3 1,8 2,9 3,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,7 1,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,3 100,0 100,0 100,0
Unitats: Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.