Saltar al contenido principal
Innovació tecnològica. Despeses Catalunya
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Despesa en innovació tecnològica realitzada a Catalunya (en milers d'€) (1) 3.311.976 3.407.529 3.642.187 3.494.868 3.780.644 3.926.940 3.539.799 3.490.488 3.073.661 2.916.821 2.787.332
Distribució percentual per tipus d'activitat per a la innovació tecnològica
R+D interna 49,4 46,6 42,4 40,1 40,7 34,8 34,5 36,7 38,8 37,1 39,3
Adquisició d'R+D (R+D externa) 23,6 21,5 18,5 12,7 10,3 14 13,8 18 20,6 24,8 17,8
Adquisició de maquinària, equips, maquinari o programari avançats i edificis destinats a la producció 16,9 23,3 28,6 36,5 37,1 39,2 39,1 31,5 30,3 20,4 23,8
Adquisició d'altres coneixements externs per a la innovació 1,5 1,3 1,5 1,7 2,9 3,6 3,9 3,9 4,2 5,1 6,3
Formació per a activitats d'innovació 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,8 1,2 0,7 0,8 0,7 1
Introducció d'innovacions en el mercat 4,7 4,1 6,1 6,8 7,1 4,6 4,4 5,1 2 2,4 5,6
Disseny, altres preparatius per a la producció i/o distribució 3,2 2,4 2,1 1,7 1,4 3 3,1 4 3,4 9,5 6,2
Unitats: %.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
(1) Despesa en innovació tecnològica en l'any de referència realitzada a Catalunya per les empreses que hi tenen activitat.