Saltar al contenido principal

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per lloc de naixement i sexe.

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per lloc de naixement i sexe. Catalunya. 2012
Homes Dones Ambdós sexes
Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total
Catalunya
Catalunya 1.445.825 7.700 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.453.675 1.394.300 5.425 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.399.850 2.840.125 13.125 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.853.525
Catalunya i altres CA 40.050 4.475 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 44.525 30.725 3.200 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 33.925 70.775 7.675 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 78.450
Altres CA 83.025 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 83.025 48.025 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 48.025 131.050 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 131.050
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 1.569.000 12.175 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.581.325 1.473.050 8.625 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.481.800 3.042.050 20.800 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.063.125
Resta d'Espanya
Catalunya 541.275 33.850 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 575.350 523.700 23.075 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 546.825 1.064.975 56.925 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.122.175
Catalunya i altres CA 13.550 30.775 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 44.325 14.925 24.800 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 39.750 28.475 55.575 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 84.075
Altres CA 26.675 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 26.675 26.400 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 26.400 53.075 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 53.075
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 581.500 64.625 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 646.350 565.075 47.875 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 613.025 1.146.575 112.500 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.259.375
Resta del món
Catalunya 329.100 6.725 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 335.825 285.600 4.150 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 289.750 614.700 10.875 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 625.575
Catalunya i altres CA 29.850 17.350 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 47.200 15.925 6.450 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22.375 45.775 23.800 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 69.575
Altres CA 18.850 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18.850 11.600 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.600 30.450 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30.450
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 377.950 24.075 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 402.025 313.175 10.600 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 323.775 691.125 34.675 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 725.800
No consta
Catalunya 67.425 2.425 29.600 99.450 44.000 1.250 34.900 80.150 111.425 3.675 64.500 179.600
Catalunya i altres CA 6.525 3.850 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.425 1.825 1.275 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.125 8.350 5.125 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.550
Altres CA 5.950 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.950 2.525 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.525 8.475 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.475
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 79.900 6.275 29.650 115.825 48.375 2.525 34.925 85.825 128.275 8.800 64.575 201.650
Total
Catalunya 2.383.625 50.700 29.975 2.464.300 2.247.600 33.900 35.075 2.316.575 4.631.225 84.600 65.050 4.780.875
Catalunya i altres CA 89.975 56.450 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 146.475 63.400 35.725 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 99.175 153.375 92.175 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 245.650
Altres CA 134.500 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 134.500 88.550 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 88.550 223.050 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 223.050
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 2.608.350 107.150 30.025 2.745.525 2.399.675 69.625 35.125 2.504.425 5.008.025 176.775 65.150 5.249.950
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir de dades de la Mostra contínua de vides laborals.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.