Saltar al contenido principal

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per lloc de naixement i sexe. Percentatge

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per lloc de naixement i sexe. Percentatge Catalunya. 2012
Homes Dones Ambdós sexes
Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total
Catalunya
Catalunya 27,54 0,15 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 27,69 26,56 0,10 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 26,66 54,10 0,25 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 54,35
Catalunya i altres CA 0,76 0,09 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,85 0,59 0,06 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,65 1,35 0,15 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,49
Altres CA 1,58 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,58 0,91 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,91 2,50 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,50
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 29,89 0,23 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30,12 28,06 0,16 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 28,23 57,94 0,40 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 58,35
Resta d'Espanya
Catalunya 10,31 0,64 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10,96 9,98 0,44 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10,42 20,29 1,08 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21,37
Catalunya i altres CA. 0,26 0,59 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,84 0,28 0,47 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,76 0,54 1,06 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,60
Altres CA 0,51 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,51 0,50 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,50 1,01 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,01
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 11,08 1,23 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,31 10,76 0,91 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,68 21,84 2,14 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 23,99
Resta del món
Catalunya 6,27 0,13 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,40 5,44 0,08 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,52 11,71 0,21 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,92
Catalunya i altres CA 0,57 0,33 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,90 0,30 0,12 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,43 0,87 0,45 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,33
Altres CA 0,36 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,36 0,22 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,22 0,58 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,58
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 7,20 0,46 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,66 5,97 0,20 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,17 13,16 0,66 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13,82
No consta
Catalunya 1,28 0,05 0,56 1,89 0,84 0,02 0,66 1,53 2,12 0,07 1,23 3,42
Catalunya i altres CA 0,12 0,07 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,20 0,03 0,02 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,06 0,16 0,10 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,26
Altres CA 0,11 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,11 0,05 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,05 0,16 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,16
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 1,52 0,12 0,56 2,21 0,92 0,05 0,67 1,63 2,44 0,17 1,23 3,84
Total
Catalunya 45,40 0,97 0,57 46,94 42,81 0,65 0,67 44,13 88,21 1,61 1,24 91,07
Catalunya i altres CA. 1,71 1,08 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,79 1,21 0,68 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,89 2,92 1,76 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,68
Altres CA 2,56 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,56 1,69 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,69 4,25 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,25
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 49,68 2,04 0,57 52,30 45,71 1,33 0,67 47,70 95,39 3,37 1,24 100,00
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir de dades de la Mostra contínua de vides laborals.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.