Saltar al contenido principal

PIB oferta, demanda y renta. Tasas de variación a precios corrientes

PIB oferta, demanda i rendes. Taxes de variació a preus corrents. 2000-2018 Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
PIB oferta
Agricultura -5,3 19,3 5,1 -3,4 -3,9 11,2 -2,4 0,7 -8,7 1,5 -3,8 -3,8 3,7 5,6 -6,7 1,9 -6,1 12,1 ..
Indústria 1,5 4,9 3,4 6,8 3,6 1,8 -4,0 0,9 5,5 -11,3 0,6 4,5 4,9 1,3 5,5 2,7 1,3 6,3 ..
Ind. manufacturera 1,7 5,6 4,8 5,4 5,3 0,8 -4,7 0,5 6,5 -14,4 -1,1 3,9 4,7 -0,2 4,8 2,1 0,4 6,0 ..
Construcció 6,3 8,6 8,3 4,8 -1,8 -14,5 -22,6 -14,6 -23,6 -6,2 1,9 4,7 13,8 14,4 10,9 8,2 9,1 13,6 ..
Serveis 3,3 3,6 4,0 3,4 1,7 -0,3 -1,2 1,8 1,1 0,6 5,9 9,4 8,6 8,8 8,6 8,5 8,5 6,9 ..
Comerç, transport i hostaleria 2,2 3,2 5,8 3,2 -0,2 -0,2 -1,0 0,8 2,0 -0,1 4,5 5,8 7,5 7,4 7,4 7,1 9,4 5,5 ..
Act. immobiliàries, professionals i altres 4,6 3,9 3,1 3,0 3,6 -0,6 -1,4 3,7 0,0 -1,0 5,3 12,0 9,5 10,4 9,9 9,3 7,7 8,7 ..
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 2,4 3,4 2,6 4,6 1,1 0,5 -1,0 -0,3 1,9 5,6 9,9 10,7 8,9 8,1 8,4 9,8 8,2 5,9 ..
Valor afegit brut 3,0 4,2 4,1 4,1 1,9 -0,6 -3,3 0,3 -0,9 -2,6 4,2 7,6 8,3 7,6 7,9 6,9 6,4 7,5 ..
Impostos nets sobre productes 6,0 6,7 5,1 8,0 3,2 3,7 -1,5 -3,8 27,0 -22,4 -18,2 -2,2 10,6 12,7 13,6 12,7 5,7 5,6 ..
Producte interior brut 3,3 4,4 4,2 4,4 2,0 -0,3 -3,1 0,0 0,8 -4,1 2,1 6,6 8,5 8,1 8,4 7,4 6,3 7,3 ..
PIB demanda
Demanda interna 4,6 4,6 2,8 5,3 2,0 -3,6 -4,1 -1,8 -0,6 -6,6 2,0 8,0 9,9 9,0 9,2 7,8 7,1 7,3 ..
Consum de les llars 4,3 4,3 2,3 3,5 1,8 -3,5 -0,8 1,2 1,7 -4,6 2,4 7,1 7,8 8,0 8,6 6,4 6,5 6,8 ..
Consum de les adm. públiques (1) 2,4 2,4 1,3 7,1 0,7 -2,0 -5,6 -2,0 0,3 8,4 10,2 10,6 9,7 9,3 10,4 9,1 8,4 8,2 ..
Formació bruta capital (2) 7,2 7,2 5,7 9,4 3,9 -5,3 -11,8 -9,4 -6,6 -18,6 -2,9 8,6 14,3 10,9 9,7 10,1 7,6 7,8 ..
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 5,4 5,4 5,0 10,2 4,4 -0,7 -1,1 -5,4 2,7 -15,1 -0,6 13,1 12,3 10,4 6,8 7,3 1,8 3,8 ..
FBCF (construcció) 8,6 8,6 6,4 4,9 1,2 -11,1 -20,5 -12,4 -11,5 -22,0 -3,9 6,1 14,2 13,7 11,9 12,7 12,0 12,4 ..
Saldo amb l'exterior (3) 3,6 3,6 13,9 -2,1 1,8 30,6 6,5 23,3 23,6 68,6 7,6 -23,2 -15,1 -4,8 -1,7 2,5 -2,8 7,6 ..
Saldo amb estranger 1,7 1,7 12,8 11,1 -6,0 36,4 90,7 323,0 9,6 -117,3 -42,6 10,4 4,7 19,9 76,9 53,0 -18,7 -38,8 ..
Exportacions totals a l'estranger 7,3 7,3 3,1 4,5 2,1 3,6 5,6 11,4 13,4 -15,8 1,5 5,9 10,1 8,3 4,5 0,2 2,8 8,5 ..
Exportacions de béns i serveis 7,1 7,1 2,9 5,1 1,6 1,8 5,5 12,2 14,8 -17,2 1,7 6,4 11,0 8,7 4,1 0,2 2,3 9,0 ..
Consum dels estrangers al territori 8,6 8,6 4,3 0,9 4,7 15,2 6,4 6,2 5,3 -7,3 0,2 3,4 4,8 6,4 6,8 0,6 6,3 5,3 ..
Importacions totals de l'estranger 8,6 8,6 1,1 3,2 3,8 -1,4 -1,0 5,3 13,5 -24,8 -4,9 6,6 9,3 9,9 10,5 3,2 1,3 2,9 ..
Importacions de béns i serveis 8,5 8,5 0,8 2,9 3,6 -1,7 -1,6 5,8 13,8 -25,0 -4,9 6,5 9,3 9,5 10,3 3,0 1,5 2,5 ..
Consum dels residents a l'estranger 11,1 11,1 7,8 10,2 7,6 7,1 16,2 -6,5 6,4 -19,4 -4,7 8,7 9,3 22,8 17,1 10,4 -5,0 15,3 ..
Producte interior brut 4,4 4,4 4,2 4,4 2,0 -0,3 -3,1 0,0 0,8 -4,1 2,1 6,6 8,5 8,1 8,4 7,4 6,3 7,3 ..
PIB rendes
Remuneració d'assalariats 5,0 4,0 3,1 5,7 1,4 -2,3 -5,4 -0,9 -2,1 -2,8 5,6 9,2 8,4 7,7 7,0 8,2 6,9 6,3 ..
Excedent brut d'explotació 0,8 4,8 5,3 2,2 2,2 1,0 -2,2 1,5 0,4 -2,5 2,4 6,1 8,6 7,1 9,0 5,6 6,1 8,5 ..
Impostos nets sobre producció i importacions 6,1 5,2 4,3 8,1 4,0 4,9 6,0 -3,0 26,5 -20,5 -16,7 -3,0 9,0 14,0 12,8 11,8 4,5 6,9 ..
Producte interior brut 3,3 4,4 4,2 4,4 2,0 -0,3 -3,1 0,0 0,8 -4,1 2,1 6,6 8,5 8,1 8,4 7,4 6,3 7,3 ..
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.