Saltar al contenido principal
Valor afegit brut. Preus corrents. 2000-2018. Per branques d'activitat Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) 2.196 2.319 1.944 1.850 1.916 1.993 1.793 1.837 1.825 1.999 1.969 2.048 2.127 2.051 1.942 2.081 2.043 2.176 1.942
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) 2.196 2.319 1.944 1.850 1.916 1.993 1.793 1.837 1.825 1.999 1.969 2.048 2.127 2.051 1.942 2.081 2.043 2.176 1.942
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) 45.889 45.202 43.101 41.670 39.021 37.665 37.016 38.548 38.195 36.188 40.804 40.546 38.814 37.007 36.527 34.626 33.719 33.295 31.331
... de les quals, indústria manufacturera (C) 39.150 38.488 36.443 34.768 32.991 31.332 31.080 32.627 32.452 30.465 35.590 35.984 34.621 33.057 33.112 31.597 30.960 30.832 29.087
Indústries extractives (05-09 ) .. .. 191 278 332 379 334 316 246 320 398 340 297 289 290 249 207 208 167
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. .. 5.805 5.774 5.489 5.388 5.298 5.062 5.205 5.022 5.251 4.846 4.696 4.300 4.321 4.036 3.727 3.833 3.579
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. .. 2.143 2.056 2.021 2.040 1.913 2.106 1.906 1.917 2.259 2.486 2.511 2.490 2.680 2.876 2.801 2.940 2.794
Indústries fusta i paper (16-17) .. .. 1.637 1.547 1.459 1.521 1.624 1.707 1.610 1.495 1.691 1.789 1.681 1.677 1.663 1.652 1.573 1.528 1.438
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. .. 828 848 932 945 869 960 1.100 1.002 1.192 1.160 1.062 1.086 1.133 1.041 1.013 985 1.001
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. .. 6.158 5.754 4.620 4.303 4.328 4.695 4.411 3.536 3.707 4.083 4.198 3.967 3.984 3.405 3.419 3.278 3.246
Fabricació productes farmacèutics (21) .. .. 3.408 3.168 3.478 2.794 2.520 2.853 2.971 2.668 2.658 2.361 2.065 2.019 1.851 1.846 1.730 1.596 1.397
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. .. 1.584 1.581 1.460 1.428 1.250 1.354 1.395 1.299 1.548 1.669 1.582 1.626 1.668 1.691 1.760 1.645 1.641
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. .. 1.190 1.116 1.036 937 1.014 1.303 1.431 1.618 2.102 2.234 2.113 1.980 1.869 1.673 1.574 1.539 1.412
Metal·lúrgia (24) .. .. 633 620 525 541 692 619 614 426 654 764 735 543 621 544 651 768 742
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. .. 3.100 2.791 2.644 2.528 2.576 2.809 2.976 3.060 4.003 3.649 3.480 3.369 3.167 3.045 2.909 2.899 2.645
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. .. 793 724 678 653 658 625 728 735 813 862 823 716 675 728 815 940 882
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. .. 829 831 846 793 915 1.026 995 976 1.298 1.340 1.297 1.272 1.318 1.387 1.367 1.350 1.270
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. .. 2.438 2.401 2.350 2.370 2.294 2.292 2.193 1.957 2.601 2.399 2.326 2.263 2.185 2.015 2.010 2.115 1.963
Fabricació material de transport (29-30) .. .. 3.551 3.207 3.204 2.795 2.604 2.896 2.532 2.354 3.183 3.783 3.601 3.489 3.879 3.705 3.802 3.790 3.552
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. .. 1.565 1.623 1.490 1.551 1.703 1.545 1.636 1.544 1.762 1.695 1.653 1.484 1.328 1.190 1.064 978 958
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. .. 779 730 760 744 822 773 751 854 868 866 796 777 770 764 745 647 567
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. .. 3.265 3.632 2.893 3.605 3.442 3.193 3.188 3.138 2.685 2.257 2.116 2.038 1.706 1.562 1.480 1.386 1.280
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. .. 853 800 742 612 697 917 775 742 753 701 633 599 532 458 411 367 332
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. .. 2.350 2.192 2.062 1.737 1.464 1.495 1.534 1.523 1.377 1.263 1.148 1.023 888 759 660 502 464
Construcció (F) 11.863 11.163 10.283 9.492 9.054 9.218 10.779 13.918 16.293 21.316 22.720 22.305 21.309 18.721 16.361 14.746 13.632 12.493 10.996
Construcció (41-43) 11.863 11.163 10.283 9.492 9.054 9.218 10.779 13.918 16.293 21.316 22.720 22.305 21.309 18.721 16.361 14.746 13.632 12.493 10.996
Serveis (G-U) 161.755 156.545 151.134 145.377 140.617 138.201 138.557 140.179 137.636 136.137 135.344 127.835 116.810 107.542 98.814 90.949 83.819 77.278 72.284
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) 73.242 69.990 67.344 65.314 63.403 61.184 61.570 62.431 60.210 60.187 60.780 57.699 51.505 47.045 42.605 38.760 35.456 32.920 30.276
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) 56.983 55.774 54.026 51.061 49.478 49.594 49.694 50.173 49.774 48.812 48.857 46.750 44.187 41.098 38.263 35.629 33.275 30.412 28.835
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. .. 4.437 3.882 3.476 3.687 3.515 3.780 3.581 3.291 3.749 4.127 3.708 3.343 2.919 2.600 2.282 1.984 1.798
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. .. 15.633 14.536 14.912 14.937 14.642 14.616 14.710 14.569 14.417 13.820 13.216 12.538 11.801 10.967 10.104 9.321 8.789
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. .. 10.501 10.332 9.960 10.590 10.849 10.620 11.194 11.077 10.576 9.759 8.970 8.306 7.429 6.685 6.102 5.367 4.975
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. .. 3.821 3.775 3.843 3.602 3.812 3.716 3.870 4.071 4.130 3.905 3.638 3.337 3.096 3.075 2.823 2.587 2.423
Transport marítim i aeri (50-51) .. .. 751 660 603 628 406 348 421 370 317 221 239 197 174 164 163 149 126
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. .. 5.419 5.385 5.641 5.723 5.774 6.205 4.879 4.733 4.723 4.460 4.217 3.805 3.555 3.319 3.172 2.825 2.782
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. .. 13.464 12.491 11.042 10.427 10.696 10.889 11.119 10.701 10.945 10.459 10.198 9.573 9.288 8.819 8.629 8.180 7.941
Informació i comunicacions (J) 9.406 9.089 8.328 7.715 7.053 6.826 7.077 7.241 7.257 7.416 7.606 6.703 6.427 6.193 5.813 5.883 5.440 5.059 4.614
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. .. 2.019 1.869 1.612 1.613 1.866 2.024 1.985 2.115 2.367 2.077 2.154 2.154 2.024 2.274 2.131 1.926 1.885
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. .. 6.309 5.846 5.441 5.213 5.212 5.217 5.272 5.301 5.239 4.626 4.273 4.039 3.789 3.608 3.309 3.132 2.729
Activitats financeres i d'assegurances (K) 7.506 7.405 7.424 7.474 7.390 6.785 7.712 8.098 8.674 11.117 10.085 9.564 8.022 7.461 7.189 6.723 6.495 6.010 5.309
Activitats financeres i assegurances (64-66) 7.506 7.405 7.424 7.474 7.390 6.785 7.712 8.098 8.674 11.117 10.085 9.564 8.022 7.461 7.189 6.723 6.495 6.010 5.309
Activitats immobiliàries (L) 24.735 24.006 23.530 23.153 23.371 23.419 22.606 21.866 19.594 17.375 17.727 16.908 14.485 12.599 10.762 9.106 7.903 6.946 6.400
Activitats immobiliàries (68) 24.735 24.006 23.530 23.153 23.371 23.419 22.606 21.866 19.594 17.375 17.727 16.908 14.485 12.599 10.762 9.106 7.903 6.946 6.400
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) 22.643 20.483 19.367 18.646 17.644 16.474 16.262 17.144 16.543 16.228 17.360 16.709 15.375 14.127 12.885 11.565 10.554 10.099 9.462
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. .. 7.221 6.958 7.116 6.158 6.326 6.943 6.200 6.700 6.668 6.290 6.077 5.547 5.265 4.663 4.260 3.959 3.897
Recerca i desenvolupament (72) .. .. 1.189 1.138 1.122 1.200 1.043 944 930 826 1.069 1.226 977 987 850 777 670 633 599
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. .. 2.500 2.353 2.265 2.210 2.115 2.447 2.315 2.036 2.336 2.170 1.962 1.813 1.693 1.489 1.407 1.493 1.432
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. .. 8.457 8.198 7.142 6.907 6.778 6.809 7.097 6.665 7.287 7.023 6.359 5.779 5.077 4.636 4.216 4.013 3.533
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) 31.530 30.781 29.764 29.002 27.736 27.423 27.293 27.576 27.653 27.138 25.707 23.386 21.119 19.398 17.946 16.560 15.087 13.945 13.173
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. .. 8.712 8.463 8.175 8.089 8.033 8.227 8.219 7.988 7.434 6.666 6.064 5.677 5.282 4.914 4.416 3.952 3.742
Educació (85) .. .. 9.599 9.343 8.966 8.946 8.936 8.783 8.687 8.699 8.326 7.733 6.948 6.325 5.834 5.346 4.909 4.533 4.249
Activitats sanitàries (86) .. .. 9.217 8.996 8.553 8.423 8.400 8.737 8.965 8.868 8.535 7.723 6.975 6.383 5.894 5.421 4.968 4.746 4.532
Activitats serveis socials (87-88) .. .. 2.236 2.201 2.042 1.965 1.924 1.830 1.782 1.583 1.411 1.265 1.133 1.012 936 879 794 715 651
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) 8.951 9.006 8.696 8.327 7.945 7.680 7.913 8.082 8.142 8.051 8.002 7.815 7.196 6.666 5.957 5.484 5.064 4.807 4.492
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. .. 4.420 4.203 3.965 3.625 3.764 3.614 3.522 3.550 3.685 3.702 3.380 3.114 2.739 2.474 2.255 2.187 1.944
Altres serveis (94-96) .. .. 2.757 2.651 2.548 2.622 2.590 2.754 2.958 2.912 2.767 2.590 2.380 2.176 1.935 1.796 1.650 1.495 1.462
Activitats llars (97-98) .. .. 1.519 1.473 1.433 1.433 1.558 1.715 1.661 1.589 1.551 1.523 1.436 1.377 1.283 1.214 1.158 1.125 1.086
Valor afegit brut 221.702 215.229 206.462 198.388 190.608 187.077 188.145 194.483 193.949 195.640 200.838 192.733 179.060 165.321 153.644 142.402 133.213 125.243 116.553
Impostos nets sobre productes 20.611 19.452 18.225 17.337 16.060 15.561 15.012 15.234 15.843 12.475 16.084 19.658 20.109 18.186 16.132 14.198 12.600 11.922 11.286
Producte interior brut 242.313 234.680 224.687 215.726 206.668 202.638 203.157 209.716 209.792 208.115 216.922 212.391 199.169 183.507 169.776 156.600 145.813 137.165 127.839
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.