Saltar al contenido principal
Remuneració d'assalariats. Taxes de variació a preus corrents. 2000-2018. Per branques d'activitat Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. .. 1,0 6,9 3,9 -9,8 -13,1 -8,9 -0,9 -0,9 3,9 5,3 3,9 5,2 8,1 2,0 -1,4 4,5 ..
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. .. 1,0 6,9 3,9 -9,8 -13,1 -8,9 -0,9 -0,9 3,9 5,3 3,9 5,2 8,1 2,0 -1,4 4,5 ..
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) .. .. 3,4 4,6 0,4 -2,1 -4,5 -0,4 -1,5 -8,3 3,4 4,9 2,9 4,0 2,6 5,0 1,4 6,2 ..
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. .. 4,2 4,6 -0,1 -2,3 -5,0 -0,3 -2,4 -9,6 3,1 4,3 2,5 3,7 2,5 4,9 1,3 6,2 ..
Indústries extractives (05-09 ) .. .. 5,2 6,2 -4,6 -7,3 -1,8 1,6 -8,2 -7,1 1,5 8,1 16,0 9,9 3,4 4,0 7,6 24,8 ..
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. .. 3,0 3,8 0,9 1,7 1,1 1,2 1,1 -2,0 6,8 1,3 6,2 4,4 6,3 5,4 0,2 3,1 ..
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. .. 5,0 3,4 -5,1 -3,7 -10,5 -0,6 -3,2 -13,1 -7,2 -2,6 -5,0 -1,5 -6,8 2,4 -3,4 9,8 ..
Indústries fusta i paper (16-17) .. .. -0,6 1,3 -5,3 -3,4 -6,9 4,7 -2,1 -15,3 4,3 -2,7 5,5 2,3 2,7 6,4 -0,4 8,3 ..
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. .. 4,3 5,0 5,8 -7,6 -7,4 3,8 -3,8 -6,6 -1,9 9,1 -6,2 -6,1 7,8 3,1 4,7 -3,4 ..
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. .. 4,9 5,9 -0,1 -3,5 -12,2 3,6 -0,7 -2,9 2,9 2,0 7,9 5,0 5,2 7,2 5,8 5,7 ..
Fabricació productes farmacèutics (21) .. .. 2,7 12,0 -1,5 -0,4 0,0 -0,9 5,0 0,2 7,9 9,1 -2,3 12,3 1,3 10,4 4,1 10,2 ..
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. .. 3,8 6,1 -3,6 0,6 -2,6 -3,1 -5,2 -16,9 0,1 11,1 1,1 0,0 -1,2 5,2 3,0 4,6 ..
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. .. -1,8 -2,0 1,0 -9,4 -10,3 0,8 -2,2 -26,5 5,0 4,1 7,1 7,6 5,6 10,4 4,1 9,6 ..
Metal·lúrgia (24) .. .. 3,9 14,7 -2,6 -10,5 -6,6 -5,7 5,3 -9,4 5,7 4,2 9,3 9,4 4,9 8,1 3,3 7,6 ..
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. .. 5,6 6,3 -3,7 -6,1 -8,1 -5,7 -3,5 -17,1 7,5 7,5 3,3 5,1 4,5 5,9 4,0 9,5 ..
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. .. 13,1 -1,5 0,6 2,4 -3,8 -18,3 -5,9 -9,7 4,8 9,7 0,4 6,0 -3,1 3,1 -14,9 9,3 ..
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. .. 4,6 -6,3 6,8 -11,2 -4,2 2,8 -8,8 -10,8 5,6 0,4 -0,4 -2,7 -2,7 6,7 1,3 9,9 ..
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. .. 4,6 3,0 0,7 1,9 -3,0 4,2 -2,1 -3,0 3,7 7,2 0,5 5,6 6,0 2,8 -2,4 8,1 ..
Fabricació material de transport (29-30) .. .. 5,4 3,6 5,8 2,0 -1,8 -5,3 -7,4 -13,7 0,0 4,1 3,3 3,2 0,7 0,0 2,1 2,0 ..
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. .. 4,9 6,3 -2,5 -5,4 -7,3 6,9 -1,3 -4,4 3,6 5,3 1,7 8,6 5,3 6,6 0,1 0,6 ..
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. .. 5,4 10,7 -1,1 -0,2 1,4 1,9 -5,2 -1,4 -2,4 11,2 3,2 2,7 6,5 3,9 9,1 14,9 ..
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. .. -1,1 -3,3 3,2 2,0 2,8 -10,5 21,2 5,9 2,4 12,3 4,2 9,3 5,1 3,7 -1,1 -2,2 ..
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. .. -2,0 6,0 2,8 -5,6 -6,3 0,5 -1,2 8,1 22,6 13,3 1,8 4,8 4,6 6,4 9,6 11,0 ..
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. .. -6,0 10,1 8,3 0,5 3,1 4,7 8,5 19,9 8,0 19,0 14,6 13,5 8,0 8,0 9,1 10,4 ..
Construcció (F) .. .. 5,8 3,8 -3,5 -7,2 -22,7 -13,2 -16,7 -12,6 -4,1 14,3 15,0 12,0 12,0 10,2 10,5 10,2 ..
Construcció (41-43) .. .. 5,8 3,8 -3,5 -7,2 -22,7 -13,2 -16,7 -12,6 -4,1 14,3 15,0 12,0 12,0 10,2 10,5 10,2 ..
Serveis (G-U) .. .. 2,8 6,1 2,1 -2,0 -3,9 0,4 -0,3 0,6 8,0 10,0 9,6 8,6 8,3 9,4 9,1 5,7 ..
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) .. .. 2,2 5,4 3,4 -2,2 -6,0 1,9 -1,9 -0,9 5,3 9,1 10,4 10,0 8,2 9,7 8,3 6,1 ..
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) .. .. 3,3 7,6 1,3 -3,3 -1,9 0,5 -0,2 -2,5 8,7 9,7 8,7 7,3 8,5 9,8 11,1 6,1 ..
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. .. 3,5 15,3 -2,2 -7,4 -4,1 -0,9 1,8 -8,0 7,1 13,4 9,6 11,0 10,5 9,3 15,6 3,8 ..
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. .. -0,5 8,2 1,2 -2,8 -0,6 -0,2 -1,3 -2,6 10,0 7,8 10,0 4,9 9,3 16,1 16,7 6,5 ..
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. .. 2,8 6,8 -1,3 -0,6 0,0 2,6 -0,6 -3,6 9,7 11,3 9,4 13,7 10,2 10,0 12,4 8,3 ..
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. .. 8,5 5,3 -2,5 -5,9 -1,6 -2,1 -2,1 1,6 6,1 13,2 10,1 7,2 10,6 11,3 12,0 7,7 ..
Transport marítim i aeri (50-51) .. .. 23,7 5,3 14,2 1,3 10,3 -18,4 11,4 -0,1 15,1 14,4 14,1 17,5 8,7 10,8 8,3 16,2 ..
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. .. 0,1 5,3 4,7 -11,9 -6,9 0,3 0,7 -3,2 5,0 13,6 4,2 11,8 7,1 9,0 10,4 10,5 ..
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. .. 6,6 7,4 5,9 -0,5 -4,1 3,5 1,5 -1,2 8,8 5,1 6,2 0,0 4,4 0,7 1,8 1,5 ..
Informació i comunicacions (J) .. .. 3,5 8,8 4,6 0,0 -12,0 4,0 -4,1 5,0 10,0 13,2 8,8 10,1 7,0 7,5 9,0 8,8 ..
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. .. 3,1 5,8 1,0 -4,4 -2,4 -0,4 -12,6 0,5 6,0 9,9 2,1 6,5 1,1 4,7 6,5 6,3 ..
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. .. 3,6 10,1 6,2 2,1 -16,0 5,8 0,2 7,4 12,3 15,2 13,2 12,6 11,6 9,7 11,0 10,9 ..
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. .. 2,4 -3,6 -1,5 -5,8 -5,1 -7,2 -5,9 -6,8 5,4 10,5 6,9 4,5 5,1 1,2 1,6 5,8 ..
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. .. 2,4 -3,6 -1,5 -5,8 -5,1 -7,2 -5,9 -6,8 5,4 10,5 6,9 4,5 5,1 1,2 1,6 5,8 ..
Activitats immobiliàries (L) .. .. 5,4 2,7 16,7 -9,2 0,9 8,1 -5,0 -10,3 -7,4 6,0 10,3 11,5 6,4 26,9 14,7 12,5 ..
Activitats immobiliàries (68) .. .. 5,4 2,7 16,7 -9,2 0,9 8,1 -5,0 -10,3 -7,4 6,0 10,3 11,5 6,4 26,9 14,7 12,5 ..
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) .. .. 1,8 9,9 3,4 -0,6 -5,1 3,2 -0,6 0,0 3,7 7,4 12,6 11,5 10,2 13,8 11,3 5,0 ..
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. .. 6,8 6,8 10,4 -0,4 -5,9 3,2 -8,0 8,0 5,0 7,6 14,5 14,2 11,7 14,6 17,5 1,3 ..
Recerca i desenvolupament (72) .. .. 7,0 5,6 5,3 -0,3 1,5 20,9 15,5 6,1 -22,3 7,9 -8,3 0,8 -15,0 26,5 6,6 -15,1 ..
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. .. 0,0 8,4 -6,7 -5,4 -6,7 2,1 4,5 -9,9 9,3 8,4 13,6 5,3 13,5 12,5 6,4 7,4 ..
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. .. -2,2 13,1 0,7 0,6 -4,4 2,5 3,6 -3,5 2,8 6,9 12,6 12,2 10,9 12,5 9,1 9,5 ..
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. .. 3,0 5,3 1,5 -0,2 -3,9 -1,5 1,3 6,3 10,8 11,7 9,8 8,6 8,0 8,4 7,7 4,7 ..
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. .. 3,5 4,1 1,6 1,5 -4,6 -1,2 2,3 7,9 13,4 11,8 9,0 10,1 6,9 9,5 8,3 5,4 ..
Educació (85) .. .. 2,8 5,4 1,1 -1,2 -2,6 -1,0 -1,4 5,2 8,4 11,8 10,2 8,3 8,2 8,1 7,3 4,1 ..
Activitats sanitàries (86) .. .. 3,2 5,7 1,3 -1,5 -6,2 -3,4 0,2 4,6 10,6 11,7 9,7 7,8 9,5 7,4 7,8 4,0 ..
Activitats serveis socials (87-88) .. .. 1,5 8,4 3,2 2,1 2,4 3,8 18,1 13,6 14,2 10,0 12,3 6,5 4,2 11,0 7,0 9,6 ..
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) .. .. 1,3 -0,6 3,0 -3,0 -4,6 3,3 1,2 -0,6 8,0 9,0 9,9 11,7 8,5 8,5 8,0 5,3 ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. .. 4,3 -0,4 5,2 -2,4 -4,2 4,7 0,4 -4,1 13,2 12,2 14,3 14,5 9,6 11,8 9,9 7,5 ..
Altres serveis (94-96) .. .. -4,8 -4,1 3,0 1,5 0,0 1,4 -1,2 1,3 7,9 8,3 11,1 14,1 10,9 9,5 13,6 5,3 ..
Activitats llars (97-98) .. .. 3,1 2,8 0,0 -8,1 -9,1 3,2 4,5 2,5 1,8 6,0 4,3 7,3 5,7 4,8 3,0 3,6 ..
Total 5,0 4,0 3,1 5,7 1,4 -2,3 -5,4 -0,9 -2,1 -2,8 5,6 9,2 8,4 7,7 7,0 8,2 6,9 6,3 ..
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.