Saltar al contenido principal
Llocs de treball. Totals. 2000-2018. Per branques d'activitat Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. .. 62 61 60 61 64 69 70 71 73 71 72 73 73 71 70 71 71
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. .. 62 61 60 61 64 69 70 71 73 71 72 73 73 71 70 71 71
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) .. .. 562 545 528 531 551 586 598 628 723 745 757 779 781 793 794 822 810
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. .. 515 496 481 487 506 542 556 588 687 710 726 749 753 766 768 796 786
Indústries extractives (05-09 ) .. .. 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. .. 95 91 89 88 89 90 90 92 98 95 98 99 97 94 93 94 97
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. .. 40 39 38 40 42 46 48 51 62 73 80 91 96 107 111 122 121
Indústries fusta i paper (16-17) .. .. 22 22 22 23 24 26 28 29 38 39 43 43 44 44 43 44 44
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. .. 21 20 19 19 21 23 24 25 28 31 29 32 33 32 32 32 34
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. .. 44 41 39 39 41 47 46 47 51 53 54 53 52 51 49 49 48
Fabricació productes farmacèutics (21) .. .. 26 25 24 23 23 24 24 24 26 25 24 26 23 24 23 23 22
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. .. 23 22 22 23 23 24 26 28 34 36 35 37 39 41 42 41 42
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. .. 16 16 16 17 19 22 22 24 33 34 35 34 33 33 32 32 31
Metal·lúrgia (24) .. .. 8 8 7 7 8 9 9 9 11 11 11 11 10 11 10 11 10
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. .. 52 50 48 51 55 61 66 70 88 89 91 93 94 96 94 99 93
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. .. 12 10 10 11 10 11 13 14 16 16 16 17 17 18 19 23 21
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. .. 14 13 15 14 16 17 18 19 22 23 23 25 26 28 27 28 26
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. .. 44 43 41 41 41 42 41 44 46 47 47 49 48 47 49 53 50
Fabricació material de transport (29-30) .. .. 47 46 45 43 45 46 49 57 67 71 72 75 76 78 82 86 86
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. .. 34 33 32 33 34 37 36 37 47 47 48 48 45 45 43 43 44
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. .. 18 16 15 15 16 16 16 18 19 21 19 19 19 18 18 17 16
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. .. 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. .. 8 8 7 7 8 8 7 7 6 5 5 5 5 5 5 4 4
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. .. 28 30 28 26 26 25 24 22 19 19 16 14 13 13 12 11 11
Construcció (F) .. .. 182 176 175 175 191 239 281 328 400 448 413 374 353 335 321 313 304
Construcció (41-43) .. .. 182 176 175 175 191 239 281 328 400 448 413 374 353 335 321 313 304
Serveis (G-U) .. .. 2.795 2.716 2.642 2.601 2.650 2.731 2.776 2.779 2.848 2.772 2.652 2.519 2.386 2.276 2.172 2.073 2.028
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) .. .. 1.066 1.039 1.017 990 1.008 1.054 1.050 1.073 1.106 1.084 1.034 970 894 842 786 746 727
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) .. .. 1.055 1.014 980 974 1.000 1.037 1.085 1.084 1.140 1.114 1.078 1.035 999 962 931 889 872
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. .. 56 53 51 51 55 58 60 59 65 64 60 59 57 55 54 51 51
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. .. 221 214 207 204 210 220 245 247 258 249 248 239 236 228 217 207 205
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. .. 335 325 319 324 323 324 341 340 364 354 345 333 321 309 303 291 283
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. .. 105 101 100 100 107 112 117 120 120 119 114 110 106 102 97 91 91
Transport marítim i aeri (50-51) .. .. 11 9 8 7 7 7 9 8 8 8 8 7 6 6 6 6 5
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. .. 64 63 62 61 68 72 73 72 76 76 71 68 63 61 61 59 57
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. .. 262 248 233 227 229 244 239 239 248 245 232 218 210 200 193 184 178
Informació i comunicacions (J) .. .. 111 104 99 94 95 96 92 98 98 92 85 81 75 76 71 69 66
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. .. 28 27 28 28 30 30 30 36 38 37 35 35 32 34 32 30 30
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. .. 84 77 71 66 65 66 62 62 60 55 50 46 43 42 40 39 36
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. .. 64 64 66 68 70 71 75 78 83 82 79 77 77 75 75 76 75
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. .. 64 64 66 68 70 71 75 78 83 82 79 77 77 75 75 76 75
Activitats immobiliàries (L) .. .. 53 50 48 43 46 47 48 51 56 55 54 51 44 40 36 30 29
Activitats immobiliàries (68) .. .. 53 50 48 43 46 47 48 51 56 55 54 51 44 40 36 30 29
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) .. .. 484 468 444 435 439 457 449 458 474 457 427 385 346 314 278 255 251
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. .. 147 141 140 132 140 147 140 151 148 137 128 113 100 89 83 70 73
Recerca i desenvolupament (72) .. .. 11 10 9 9 9 8 9 7 7 9 8 8 10 10 9 9 11
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. .. 55 52 50 53 53 58 57 57 62 59 56 49 45 39 35 30 32
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. .. 271 264 245 241 238 244 243 244 258 252 236 216 190 176 151 146 135
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. .. 675 663 645 637 642 640 640 621 603 573 541 514 493 472 455 438 429
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. .. 171 167 163 165 167 169 168 166 157 149 141 137 132 129 125 120 119
Educació (85) .. .. 224 221 217 212 212 207 211 209 210 203 190 180 171 164 159 155 150
Activitats sanitàries (86) .. .. 175 173 171 169 173 176 177 173 171 163 156 149 144 136 131 126 125
Activitats serveis socials (87-88) .. .. 104 102 94 91 89 87 84 74 65 58 54 48 46 44 40 36 34
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) .. .. 354 353 360 350 358 382 386 388 395 398 389 376 353 336 325 316 307
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. .. 81 76 73 70 70 72 70 69 73 70 67 60 56 52 49 47 45
Altres serveis (94-96) .. .. 89 88 92 87 88 95 99 103 103 97 92 89 80 75 71 65 63
Activitats llars (97-98) .. .. 184 190 194 193 199 215 217 216 219 232 230 228 217 209 205 205 199
Total 3.815 3.711 3.602 3.498 3.405 3.369 3.455 3.626 3.725 3.806 4.044 4.035 3.895 3.745 3.593 3.476 3.358 3.278 3.213
Unitats: Milers de llocs de treball.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.