Saltar al contenido principal
Llocs de treball assalariats equivalents a temps complet. Totals. 2000-2018. Per branques d'activitat Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. .. 29 28 27 26 31 33 36 37 36 36 36 36 35 33 33 32 32
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. .. 29 28 27 26 31 33 36 37 36 36 36 36 35 33 33 32 32
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) .. .. 507 493 477 483 510 550 563 585 667 683 697 718 729 737 736 760 742
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. .. 465 448 436 442 468 508 522 547 632 650 667 690 702 711 711 735 718
Indústries extractives (05-09 ) .. .. 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. .. 87 83 81 80 82 83 83 83 89 86 89 89 89 87 86 87 88
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. .. 35 34 35 36 38 42 44 46 56 66 74 82 90 100 102 111 107
Indústries fusta i paper (16-17) .. .. 19 18 18 20 21 25 25 25 32 32 36 35 36 36 36 37 36
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. .. 18 17 17 16 20 20 21 23 25 26 25 28 30 30 29 29 30
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. .. 42 41 37 39 41 46 45 45 50 51 52 50 51 50 48 48 46
Fabricació productes farmacèutics (21) .. .. 24 23 23 21 22 23 23 22 25 24 23 25 22 24 22 22 22
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. .. 20 19 18 20 20 23 25 27 32 34 33 35 37 39 40 40 40
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. .. 14 14 13 14 17 22 21 23 31 32 32 31 31 29 28 27 26
Metal·lúrgia (24) .. .. 7 7 6 7 7 9 9 9 11 10 11 10 10 10 9 9 9
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. .. 44 43 40 43 48 56 62 65 82 80 83 87 87 86 85 87 85
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. .. 11 9 10 11 9 10 12 13 14 15 14 16 16 17 18 23 20
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. .. 13 13 14 13 16 17 17 18 22 22 22 24 25 27 27 27 26
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. .. 43 41 40 40 39 40 41 43 43 45 44 46 45 44 46 48 46
Fabricació material de transport (29-30) .. .. 43 42 42 40 42 45 49 56 65 69 70 74 75 78 81 85 84
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. .. 30 29 28 29 31 33 32 32 38 39 40 42 41 40 39 39 40
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. .. 16 15 14 13 14 14 14 16 17 18 17 17 17 16 17 16 14
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. .. 6 6 6 6 7 7 8 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. .. 7 7 6 7 7 8 7 7 6 5 5 5 5 5 5 4 4
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. .. 27 30 26 26 25 24 23 21 19 18 16 14 13 12 11 11 10
Construcció (F) .. .. 138 133 128 131 150 187 227 273 339 372 341 313 286 269 254 245 239
Construcció (41-43) .. .. 138 133 128 131 150 187 227 273 339 372 341 313 286 269 254 245 239
Serveis (G-U) .. .. 2.006 1.919 1.853 1.830 1.882 1.988 2.021 2.038 2.087 2.019 1.911 1.816 1.767 1.699 1.619 1.547 1.502
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) .. .. 691 661 649 624 639 691 705 722 736 721 683 628 607 580 547 516 498
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) .. .. 740 702 657 668 698 759 776 787 834 804 758 738 725 697 665 638 619
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. .. 43 40 38 39 44 48 51 50 56 55 51 50 48 47 46 44 43
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. .. 164 158 150 152 162 175 180 186 201 192 190 187 191 186 176 168 165
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. .. 220 211 203 206 206 216 215 220 237 228 210 205 203 197 183 176 169
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. .. 69 65 62 64 68 75 78 81 80 79 74 70 68 65 61 59 58
Transport marítim i aeri (50-51) .. .. 10 8 8 7 8 5 8 8 7 7 7 6 6 5 6 5 5
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. .. 57 56 53 53 61 67 68 67 73 68 65 62 58 57 56 55 53
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. .. 178 164 144 146 148 172 177 175 181 174 163 158 152 141 136 130 126
Informació i comunicacions (J) .. .. 91 85 81 76 77 77 82 86 86 83 76 72 68 70 67 64 61
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. .. 23 24 24 24 25 25 26 31 32 32 31 30 29 31 29 28 27
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. .. 68 61 56 52 52 53 56 56 54 50 45 42 40 39 37 37 34
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. .. 47 49 50 53 53 61 66 67 73 73 70 69 69 70 71 70 70
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. .. 47 49 50 53 53 61 66 67 73 73 70 69 69 70 71 70 70
Activitats immobiliàries (L) .. .. 34 31 33 29 34 34 30 28 34 35 36 32 32 29 25 22 20
Activitats immobiliàries (68) .. .. 34 31 33 29 34 34 30 28 34 35 36 32 32 29 25 22 20
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) .. .. 356 335 325 306 311 338 337 341 348 341 324 285 269 248 223 205 197
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. .. 101 96 94 85 89 98 93 101 96 87 82 72 63 58 54 45 45
Recerca i desenvolupament (72) .. .. 9 8 8 7 7 8 8 6 6 7 7 8 9 10 8 8 10
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. .. 34 31 32 31 32 38 38 38 42 37 36 31 30 26 25 22 22
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. .. 212 199 190 184 183 193 198 196 204 209 199 175 167 154 135 130 120
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. .. 575 556 546 539 546 538 540 530 517 494 470 449 434 422 407 393 386
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. .. 167 163 159 162 165 164 163 159 153 144 139 135 130 127 123 118 117
Educació (85) .. .. 179 171 171 165 168 165 172 167 169 164 152 146 141 136 136 133 130
Activitats sanitàries (86) .. .. 137 135 132 131 137 133 134 141 138 135 129 124 121 117 112 109 108
Activitats serveis socials (87-88) .. .. 92 87 85 80 76 76 71 62 57 51 49 44 42 41 36 34 31
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) .. .. 163 161 161 161 164 180 191 198 195 190 177 170 169 163 162 155 150
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. .. 50 47 47 47 45 47 48 49 48 47 45 39 39 37 34 32 30
Altres serveis (94-96) .. .. 51 51 51 50 49 49 51 55 56 53 53 51 47 44 41 38 36
Activitats llars (97-98) .. .. 61 63 63 64 71 84 91 94 91 90 79 80 83 82 88 85 84
Total 2.881 2.769 2.679 2.572 2.485 2.471 2.573 2.759 2.848 2.933 3.129 3.110 2.985 2.883 2.817 2.738 2.642 2.585 2.515
Unitats: Milers de llocs de treball.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.