Saltar al contenido principal
Llocs de treball. Assalariats Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-05) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 45,1 44,4 44,2 44,1 42,8 40,9 39,7 39,5 38,8
Energia (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17,5 16,6 15,8 15,7 15,6 15,1 15,1 15,4 14,7
Indústria extractiva i refinació petroli (10-14,23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,4 4,4 4,2 4,0 3,9 3,9 3,9 4,1 3,3
Energia elèctrica, gas i aigua (40-41) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13,1 12,2 11,7 11,7 11,7 11,3 11,2 11,3 11,4
Indústria (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 682,8 700,3 713,2 736,7 732,3 740,4 736,5 760,4 744,9
Indústries productes alimentaris, begudes i tabac (15-16) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 98,1 93,9 96,5 96,1 93,8 89,7 87,4 87,9 88,8
Indústries tèxtils, confecció i pelleteria; cuir i calçat (17-19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 66,1 75,4 81,4 89,9 94,3 103,7 105,1 114,7 111,3
indústries tèxtils (17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 37,1 42,0 45,6 50,9 52,8 59,8 61,4 66,8 63,9
indústries confecció i pelleteria (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 25,3 29,4 31,4 34,3 36,6 38,5 38,0 41,9 42,1
indústries del cuir i del calçat (19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,8 4,1 4,4 4,8 4,9 5,4 5,7 5,9 5,4
Indústries fusta i suro, exc. mobles (20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15,3 15,0 17,3 16,8 16,6 16,9 16,6 17,5 16,5
Indústries del paper, edició i arts gràfiques (21-22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 64,4 66,5 65,8 68,8 67,8 67,3 66,1 65,7 66,3
indústries paper (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18,7 19,3 20,0 20,2 20,4 20,2 19,9 20,1 19,5
edició, arts gràfiques i suports enregistrats (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 45,7 47,2 45,7 48,7 47,4 47,1 46,3 45,6 46,8
Indústries químiques (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 70,7 72,1 72,9 74,3 71,4 72,2 69,0 69,8 68,2
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 38,4 39,8 38,4 39,2 39,7 40,4 40,4 39,1 39,4
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 27,0 28,2 29,3 29,5 28,9 28,2 27,5 27,9 26,1
Metal·lúrgia i productes metàl·lics (exc. maquinària) (27-28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 97,2 96,2 97,5 100,2 99,2 98,5 95,9 97,2 94,3
metal·lúrgia (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,1 9,3 9,6 9,3 9,0 9,2 9,2 9,2 8,8
productes metàl·lics (exc. maquinària i equips) (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 88,2 86,9 88,0 90,9 90,2 89,3 86,7 88,0 85,4
Construcció maquinària i equips mecànics (29) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 53,9 56,5 56,4 59,0 58,1 57,8 59,8 62,4 60,6
Màquines d'oficina, maquinària i materials elèctrics (30-33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 43,8 45,3 45,8 47,8 48,0 51,6 52,5 58,7 52,7
fabricació màquines d'oficina i equips informàtics (30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,6 0,6 0,6 1,1 1,2 1,4 1,9 5,8 4,5
fabricació maquinària i materials elèctrics (31) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 25,5 25,5 26,5 27,7 28,4 30,4 30,8 31,5 28,9
material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions (32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,3 8,6 8,0 9,2 9,8 11,4 11,8 13,0 12,3
equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10,4 10,6 10,7 9,9 8,5 8,4 8,1 8,4 7,1
Vehicles de motor i altres materials de transport (34-35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 69,6 70,9 70,3 71,4 71,6 72,0 74,5 76,2 76,3
fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (34) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 60,3 62,2 61,7 63,6 64,0 64,5 66,6 68,6 69,7
fabricació altres materials de transport (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,3 8,7 8,6 7,7 7,6 7,5 8,0 7,6 6,6
Mobles; altres indústries manufactureres i reciclatge (36-37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 38,4 40,5 41,6 43,7 42,9 41,9 41,6 43,3 44,3
fabricació mobles; altres indústries manufactureres (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 37,3 39,1 40,2 42,4 41,8 40,9 40,4 42,1 43,2
reciclatge (37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,1 1,4 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1
Construcció (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 300,2 341,7 315,4 290,6 267,0 255,2 245,4 241,2 227,5
Serveis (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.284,2 2.247,1 2.144,6 2.035,3 1.944,3 1.863,0 1.782,4 1.714,8 1.671,7
Comerç i reparacions (50-52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 532,0 519,2 497,1 478,8 463,9 451,8 425,3 404,7 398,7
venda, manteniment i reparació de vehicles de motor (50) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 67,2 66,9 62,3 60,2 58,6 56,9 56,0 54,6 52,8
comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor (51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 220,4 214,1 210,6 200,2 198,4 193,3 179,6 168,6 167,9
comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions (52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 244,4 238,2 224,3 218,3 206,9 201,5 189,7 181,6 178,0
Hoteleria (55) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 186,3 177,8 167,7 156,4 150,1 139,2 135,8 129,5 124,0
Transport, emmagatzematge i comunicacions (60-64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 165,6 162,8 153,0 148,2 141,8 139,1 138,5 135,9 131,8
transport terrestre; transport per canonades (60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 74,1 74,8 69,8 67,3 65,2 63,4 61,3 60,3 59,2
transport marítim i aeri (61-62) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,0 11,2 10,2 8,5 7,5 7,2 7,2 7,1 6,2
activitats afins al transport; agències de viatges (63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 47,5 46,8 43,2 43,4 39,1 36,9 37,5 36,0 35,1
correus i telecomunicacions (64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30,0 30,1 29,8 29,0 30,1 31,6 32,5 32,6 31,3
Mediació financera (65-67) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 85,2 83,9 79,9 77,4 76,3 74,3 73,4 70,6 70,8
Activitats immobiliàries, lloguers i serv. empresarials (70-74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 370,7 377,0 357,8 324,6 303,0 281,7 260,0 246,3 237,4
activitats immobiliàries (70) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 27,4 32,9 32,4 28,9 27,7 25,0 21,8 19,2 18,2
activitats de lloguer (71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,2 9,5 8,7 7,6 7,1 6,7 6,4 6,2 6,1
activitats informàtiques (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 41,4 40,2 34,7 32,6 30,9 30,4 29,7 27,6 25,0
recerca i desenvolupament (73) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,8 3,1 2,8 2,4 2,1 2,0 1,6 1,5 1,3
altres activitats empresarials (74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 288,9 291,3 279,3 253,0 235,1 217,6 200,6 191,7 186,7
Administració pública (75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 146,0 139,3 135,5 132,8 128,9 126,5 123,8 120,2 119,0
Educació (80) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 183,8 179,8 167,7 158,1 152,1 146,9 144,2 142,2 138,2
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 229,0 216,7 205,6 193,3 186,0 177,2 169,5 162,1 158,8
activitats sanitàries i veterinàries (851-852) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 160,0 152,8 145,0 138,2 133,7 126,4 122,8 118,2 117,6
activitats de serveis socials (853) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 69,1 63,9 60,7 55,1 52,3 50,8 46,7 43,8 41,3
Altres activitats socials i serveis personals (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 134,1 130,6 127,0 119,2 111,0 107,4 102,1 98,5 93,9
activitats de sanejament públic (90) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17,4 16,8 14,7 12,9 12,2 11,8 11,1 10,4 9,8
activitats associatives (91) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,5 9,6 9,6 9,4 9,1 8,7 8,4 8,2 8,0
activitats recreatives, culturals i esportives (92) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 64,5 63,3 60,9 57,3 54,8 53,8 50,9 48,8 47,2
activitats diverses de serveis personals (93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 42,7 40,9 41,8 39,6 34,9 33,1 31,7 31,1 29,0
Llars que ocupen personal domèstic (95) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 251,4 260,0 253,3 246,6 231,3 219,0 209,8 204,8 199,0
Total .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.329,7 3.350,1 3.233,1 3.122,4 3.002,1 2.914,7 2.819,2 2.771,2 2.697,6
Pro memòria
Indústria i energia .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 700,3 717,0 729,0 752,4 747,9 755,6 751,6 775,8 759,7
Serveis no mercat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 657,1 649,9 623,0 598,5 568,8 546,6 528,7 514,9 504,8
Unitats: Milers de llocs de treball.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.