Saltar al contenido principal

PIB oferta i demanda. Taxes de variació a preus constants

PIB oferta i demanda. Taxes de variació a preus constants. 1996-2001 Catalunya
2001 2000 1999 1998 1997 1996
PIB pm 2,5 3,7 4,2 4,5 4,3 2,5
Oferta
Valor afegit brut 2,5 3,7 3,9 4,2 3,9 2,5
Agricultura -7,5 5,4 -3,5 -1,6 0,9 14,8
Indústria 1,4 3,9 3,8 4,5 5,0 2,5
Construcció 3,3 3,3 9,5 8,7 1,9 1,9
Serveis 3,3 3,7 3,5 3,6 3,7 2,2
Impostos nets sobre productes 1,6 2,8 7,4 7,6 9,1 2,3
Demanda
Demanda interna 2,4 3,4 5,4 5,9 5,2 2,2
Consum de les llars (1) 2,6 3,7 4,4 4,6 4,2 2,4
Consum de les adm. públiques 3,2 3,6 4,0 3,6 5,3 1,7
Formació bruta de capital (2) 1,7 2,5 8,4 9,9 7,4 2,1
FBCF (béns d'equipament i altres actius) -1,3 2,1 5,2 10,2 9,2 4,9
FBCF (construcció) 3,7 4,8 10,7 9,6 3,4 1,0
Saldo amb l'exterior (3) (4) 0,1 0,4 -1,0 -1,1 -0,5 0,4
Saldo amb l'estranger (4) -0,3 0,5 -2,9 -1,4 -0,6 2,5
Exportacions de béns i serveis 6,2 13,0 5,6 10,4 14,1 16,0
Importacions de béns i serveis 6,0 9,7 11,8 12,8 14,3 5,9
Saldo amb la resta d'Espanya (4) 0,4 -0,1 1,9 0,3 0,1 -2,1
Unitats: %.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 1995.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació interanual en volum dels saldos s’expressa com a aportació al creixement del PIB.