Saltar al contenido principal
Producte interior brut. Base 1995. Índex
Cataluña
Selecció per nivell geogràfic
1991–1996
Producte interior brut. Base 1995. Índex Catalunya
PIB per habitant
PIB milions d'euros milers d'euros índex Catalunya = 100
1996 88.802,8 14,6 100
1991 64.508,5 10,6 100
Font: Idescat.