Saltar al contenido principal
Producte interior brut. Base 2010
Cataluña
Selecció per nivell geogràfic
2011–2018 (a)
Producte interior brut. Base 2010 Catalunya
PIB per habitant
PIB milions d'euros milers d'euros índex Catalunya = 100
2018 (a) 242.313,1 32,1 100,0
2017 234.680,0 31,2 100,0
2016 224.686,8 30,1 100,0
2015 215.725,5 29,0 100,0
2014 206.667,7 27,8 100,0
2013 202.637,8 27,2 100,0
2012 203.157,3 27,1 100,0
2011 209.716,2 27,9 100,0
Font: Idescat.
Notes:
Any 2018. Dades avançades
Anys 2015-2017. Dades provisionals.