Saltar al contenido principal

Valor afegit brut de la indústria. Per branques d'activitat

Valor afegit brut. Base 2010. Indústria per branques d'activitat
Cataluña
Selecció per nivell geogràfic
2011–2017
Valor afegit brut. Base 2010. Indústria per branques d'activitat Catalunya
Indústries extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú Metal·lúrgia, maquinària, material elèctric i de transport Total
2017 6.714,0 22.702,1 15.785,9 45.202,1
2016 6.658,7 21.564,1 14.878,5 43.101,3
2015 6.901,9 20.727,3 14.040,6 41.669,8
2014 6.029,8 19.457,7 13.533,4 39.020,9
2013 6.332,8 18.418,7 12.913,2 37.664,6
2012 5.936,2 17.802,3 13.277,3 37.015,9
2011 5.921,0 18.738,6 13.888,3 38.547,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.
Nota: Anys 2015-2017. Dades provisionals.