Saltar al contenido principal

Valor afegit brut dels serveis. Per branques d'activitat (%)

Valor afegit brut. Base 2010. Serveis per branques d'activitat (%)
Cataluña
Selecció per nivell geogràfic
2011–2017
Valor afegit brut. Base 2010. Serveis per branques d'activitat (%) Catalunya
Comerç Transport informació i comunicacions Hostaleria Act. financeres i assegurances Act. immobiliàries tècniques i administratives Administració pública i altres serveis Total
2017 19,8 12,4 9,3 4,7 28,4 25,4 100,0
2016 20,2 12,1 8,9 4,9 28,4 25,4 100,0
2015 19,8 12,1 8,6 5,1 28,8 25,7 100,0
2014 20,2 12,2 7,9 5,3 29,2 25,4 100,0
2013 21,1 12,1 7,5 4,9 28,9 25,4 100,0
2012 20,9 12,3 7,7 5,6 28,1 25,4 100,0
2011 20,7 12,5 7,8 5,8 27,8 25,4 100,0
Font: Idescat.
Nota: Anys 2015-2017. Dades provisionals.