Saltar al contenido principal

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1)

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Garriga, la.
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 81 174 368 287 334 293 198
total 81 174 368 287 334 293 198
03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró
especials 8 8 8 8 8 7 3
no especials 218 226 196 123 110 140 180
total 226 235 204 131 118 147 183
04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 1 1 1 24 98 162 233
total 1 1 1 24 98 162 233
05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
06. Processos químics inorgànics
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
07. Processos químics orgànics
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 1 0 1 2 0 0 0
total 1 0 1 2 0 0 0
08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió
especials 0 81 10 10 19 6 6
no especials 0 0 1 0 0 0 0
total 0 81 10 10 19 6 7
09. Indústria fotogràfica
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
10. Processos tèrmics
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 5.138 3.567 1.364 718 1.075 124 515
total 5.138 3.567 1.364 718 1.075 124 515
11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
especials 27 34 38 24 21 15 22
no especials 12.498 78 117 5.971 6.469 6.789 9.104
total 12.526 112 154 5.995 6.490 6.804 9.126
13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
especials 25 339 24 23 11 21 22
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 25 339 24 23 11 21 22
14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)
especials 1 1 0 0 0 1 1
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 1 1 0 0 0 1 1
15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció
especials 12 13 9 8 15 16 93
no especials 27 49 12 15 2 4 1
total 39 62 22 23 17 20 94
16. Residus no especificats
especials 19 30 35 24 33 47 30
no especials 6 4 3 1 12 2 8
total 25 34 39 25 45 49 38
17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades)
especials 1 0 3 1 1 1 1
no especials 282 99 23 49 42 39 95
total 282 99 26 50 43 39 96
18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant)
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 24 15
total 0 0 0 0 0 24 15
20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
especials 2 0 0 0 0 0 0
no especials 1.587 1.528 1.751 1.465 1.355 1.559 1.827
total 1.589 1.528 1.751 1.466 1.355 1.559 1.827
Total
especials 95 507 128 99 109 114 178
no especials 19.839 5.726 3.838 8.656 9.497 9.135 12.176
total 19.934 6.234 3.966 8.755 9.607 9.249 12.355
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Ámbito geografico: Garriga, la

Opciones
Búsqueda por nombre

Desagregación territorial o temporal: Por años

Territorial
Temporal