Saltar al contenido principal

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1)

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Vilanova del Camí
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals
especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments
especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró
especials 0 0 0 0 0 0 0 0 300
no especials 23 20 12 3 40 48 0 0 0
total 23 20 12 3 40 48 0 0 300
04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 201 124 2 2 2 2 2 1 2
total 201 124 2 2 2 2 2 1 2
05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06. Processos químics inorgànics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07. Processos químics orgànics
especials 0 0 0 0 3 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 3 0 0 0 0
08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió
especials 0 0 0 0 3 1 0 0 3
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 3 1 0 0 3
09. Indústria fotogràfica
especials 0 0 0 0 0 1 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10. Processos tèrmics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria
especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 828 840 726 783 655 592 489 539 937
total 828 840 726 783 655 592 489 539 937
13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
especials 1 13 12 11 9 11 17 18 18
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 1 13 12 11 9 11 17 18 18
14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)
especials 2 2 2 2 0 25 32 30 12
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 2 2 2 2 0 25 32 30 12
15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció
especials 67 77 126 97 107 54 42 35 33
no especials 0 0 0 1 1 1 0 2 2
total 67 78 126 98 107 54 42 36 35
16. Residus no especificats
especials 0 0 0 0 0 -14 12 1 -3
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0 5
total 0 0 0 0 0 -14 12 1 2
17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades)
especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 33 29 36 30 26 34 45
total 0 0 33 29 36 30 26 34 45
18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant)
especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà
especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 111 140 139 161 310 247 370 442 393
total 111 140 139 161 310 247 370 442 393
20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 456 246 228 249 230 439 524 515 481
total 456 246 228 249 230 439 524 515 481
Total
especials 70 93 141 110 121 78 103 83 363
no especials 1.620 1.371 1.139 1.228 1.274 1.358 1.411 1.533 1.863
total 1.690 1.464 1.280 1.338 1.395 1.436 1.514 1.616 2.227
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Ámbito geografico: Vilanova del Camí

Opciones
Búsqueda por nombre

Desagregación territorial o temporal: Por años

Territorial
Temporal