Skip to main content

Aquesta secció comprèn:

  • L'extracció de minerals en el seu estat natural: sòlids (el carbó i els minerals metàl·lics), líquids (el petroli), o gasosos (el gas natural).

L'extracció abasta la mineria subterrània i a cel obert, l'explotació de pous, la mineria dels fons marins i totes les activitats suplementàries de preparació de materials en brut per a la comercialització: trituració, polvorització, neteja, assecatge, classificació i concentració de minerals, la liqüefacció de gas natural i l'aglomeració de combustibles sòlids. Aquestes operacions les duen a terme de forma freqüent les unitats que van extreure els recursos i d'altres localitzades al seu entorn.

Les activitats extractives es classifiquen en divisions, grups i classes, segons la naturalesa del mineral més important obtingut. Les divisions 05 i 06 corresponen a l'extracció de combustibles fòssils (carbó, lignit, petroli i gas); mentre que les divisions 07 i 08 corresponen als minerals metàl·lics, altres minerals i productes de les pedreres.

Determinades operacions tècniques incloses en aquesta secció i, concretament, activitats relacionades amb l'extracció d'hidrocarburs, es poden dur a terme també per compte de terceres unitats d'activitat especialitzades en qualitat de servei industrial (vegeu 09).

Aquesta secció no comprèn:

  • El tractament dels minerals extrets (vegeu C).
  • L'ús dels minerals extrets sense una transformació posterior per a la construcció (vegeu F).
  • L'embotellament d'aigües naturals, minerals, de pous i fonts (vegeu 1107).
  • La trituració, la polvorització i altres tractaments de determinades terres, roques i minerals que no es portin a terme conjuntament amb l'extracció en mines i pedreres (vegeu 239).
  • La recollida, purificació i distribució d'aigua (vegeu 3600).
  • Els estudis geològics, geofísics o sismogràfics (vegeu 7112).
  • La preparació del terreny de les explotacions mineres (vegeu 4312).

Short tag proposal

Indústries extractives

Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
Code Description Partitions
C INDÚSTRIES EXTRACTIVES 3
Correspondence with CNAE-2009 (es)
Code Description
B Industrias extractivas
Correspondence with NACE-REV.2 (en)
Code Description
B Mining and quarrying