Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Homes 3.066,2
Dones 3.251,9
Total 6.318,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.