Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Província
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Barcelona 4.658,3
Girona 631,8
Lleida 358,8
Tarragona 673,3
Total 6.322,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.