Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més Barcelona. 1r trimestre del 2020
    Valor
Total 4.656,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.