Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sexe
Catalunya. 2018
    Valor
Homes 1.425,9
Dones 1.408,2
Total 2.834,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.