Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2018
    Valor
Agricultura 31,2
Indústria 583,5
Construcció 146,6
Serveis 2.072,7
Total 2.834,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.