Skip to main content
Població activa que no està cursant estudis
Situació professional / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats 187,8 1.323,9 1.166,7 2.678,4
No assalariats 34,9 251,8 214,3 501,0
No classificables 27,5 126,8 33,8 188,1
Total 250,2 1.702,5 1.414,8 3.367,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.